Domovská stránka arrow Životní prostředí arrow Kácení stromů arrow Rekonstrukce Třtinové ulice - AKCE LÍPA

Rekonstrukce Třtinové ulice - AKCE LÍPA

Napsal: Antošíková Hanka
03.06.2007
Ulice Třtinová byla lemována krásným stromořadím vrostlých lip. Před řadou let je dosti brutálně a značně neodborně ořezaly jakési "technické služby"; všechny lípy to naštěstí přežily. Každoročně krásně voněly a lahodily oku.
Stín nám dávaly přibližně 80 let; řadu z nás provázely celým životem.
*
V roce 2006 proběhla v ulici rekonstrukce kanalizace a následně byla naplánována obnova vozovky a rekonstrukce chodníku. Ani ve špatném snu nás nenapadlo, co se pod pojmem plánované rekonstrukce ve skutečnosti také skrývá ...

Počátkem roku 2007 se objevily první neoficiální informace o tom, že v rámci rekonstrukce chodníků má být pokáceno celé lipové stromořadí. Oficiální informace poskytnuty nebyly.

Obyvatelé Třtinové se poptávali na odboru životního prostředí MČ Praha – Čakovice, ale ten ještě koncem února 2007 prohlašuje, že o "..stromech není zatím rozhodnuto".


Naše ulice před tzv. "Rekonstrukcí..."
Naše ulice, tehdy ještě s lípami.

V březnu 2007 OŽP MČ na dotazy občanů stále opakuje: „ ...zatím není rozhodnuto, čekáme na dendrologický posudek“.
Stále více se ale proslýchá, že stromy pokáceny budou. Předpokládáme, že dendrologický posudek je vyžádán proto, aby odborně označil ty stromy, které ze zdravotních či bezpečnostních důvodů musí být bezpodmínečně pokáceny a odliší je od těch, které mohou zůstat.
*
Rada MČ Praha – Čakovice schválila Rozhodnutí o povolení kácení 7. března 2007, ještě téhož dne se paní starostka Samková (též členka výboru životního prostředí zastupitelstva Hlavního města Prahy) vzdala odvolání: tím rozhodnutí Rady okamžitě nabylo právní moci.
*
Dopis paní starostky Samkové obyvatelům Třtinové ulice, ze dne 6. března 2007 potvrdil dřívější obavy: ve svých poštovních schránkách jej obyvatelé Třtinové našli 12. března 2007.
*
Hned druhý den po doručení oznámení a dále ve dnech (12. – 18. března 2007) lidé spontánně podepisují protestní Petici občanů, aniž by tušili, že je ve věci již definitivně rozhodnuto.
*
Rychlý sled událostí z 19.března 2007 překvapil nejen petiční výbor, ale i Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), která si na výzvu pobouřených občanů naplánovala svůj kontrolní výjezd pro zjištění stavu plošného kácení stromů v Třtinové ulici v Čakovicích až na následující týden.

DO TŘTINOVÉ ULICE VSTOUPILY MOTOROVÉ PILY
.
  • petiční výbor (PV) okamžitě předává 19.3.2007 petici s 168 podpisy do podatelny úřadu
  • PV požádal Českou inspekci životního prostředí pro Prahu 9 o neodkladný výjezd
  • ČIŽP nezjistila formální pochybení v dostupných dokladech
  • odpoledních hodinách paní starostka Samková přijala členy PV výboru. Vyslechla kritické námitky, poděkovala a slušně se s nimi rozloučila.
  • PV podává na čakovickou radnici písemný protest ve smyslu § 27/2, 500/2004 Sb., Správního řádu, který byl opomenut, neboť obyvatelé Třtinové ulice nebyli přizváni jako účastníci správního řízení.Třtinová v průběhu rekonstrukce
Třtinová ulice po "rekonstrukci".

Mezitím ve dnech 19.-21. března 2007 padly všechny stromy.
.
Uragán Kyril v letošní zimě zdaleka nedokázal se stromy to, co nyní způsobila smršť několika kulatých razítek.
.
Stromy nezastupitelně přispívají k utváření našeho životního prostředí a stávají se přirozenou součástí našeho života. Žádný nově vysazený strom nemůže stávající stromy nahradit po řadu velmi dlouhých let, zvláště po plošném vykácení.

Přes smutný výsledek naší snahy si nemyslíme, že by naše petice byla úplně zbytečná.
Otevřela nám totiž oči.
A stala se podnětem k založení Občanského sdružení Čakovice 2007.
Rozhodli jsme se, že nebudeme již dále jen nečinně přihlížet tomu, co nám bezohledně bere či ničí životní prostředí v naší městské části.
Víme dobře, že naše cesta nebude jednoduchá.
Následující korespodence je toho důkazem:


KVĚTEN 2007:

  • PV podal stížnost na Magistrát hl.m. Prahy - Odbor ochrany prostředí MHMP


PODZIM 2007
Koncem roku 2007 byla dokončena rekonstrukce chodníků ve Třtinové, na místo lip byly vysázeny kultivary javoru babyka.
Na zbylé stromořadí vyžádalo nově vzniklé občanské sdružení, nezávislý dendrologický posudek, který vypracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

LEDEN 2008

Dendrologický posudek dal za pravdu občanům - NEBYLO TŘEBA PLOŠNÉ KÁCENÍ. Dendrolog doporučil lípy ošetřovat průběžně, pokud je zapotřebí kácet, pak je vhodné doplnit stromořadí stejným druhem (tj. lípou nikoliv javorem).
ÚNOR 2008
Na veřejném zasedání zastupitelstva seznámila Mgr. Nápravníková přítomné s dendrologickým posudkem AOPK ČR. Nám nezbývá než věřit, že zastupitelé budou pro příště rozhodovat o nás s námi.

zpracovaly: Mgr. J. Nápravníková a H. Antošíková


Poslední úprava: 29.11.2008
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520411
Náhodný obrázek
DSC00378.jpg