Domovská stránka arrow Územní plán arrow UP koncept 2009 arrow Koncept nového územního plánu a naše MČ Čakovice

Koncept nového územního plánu a naše MČ Čakovice

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
30.11.2009
V zásadách územního rozvoje a plánování se zejména píše o životním prostředí, protože jsme se přeci jenom zařadili do Evropy mezi civilizované státy.
Hlavně se zmiňuje orná půda, která se má měnit pouze na zeleň ať už lesní nebo nelesní pro udržitelný rozvoj území pro další generace.
Na přednášce  ke konceptu nového územního plánu (dne 9.11.09 na Mariánském náměstí) jste si mohli poslechnout řadu architektů, kteří o životním prostředí hovořili a velkou část také věnovali potřebám rozšiřování zeleně a to jak uvnitř Prahy, tak i na okrajích. Upozornili také na naši MČ,  hovořili o zeleni – ta by měla vzniknout přeměnou orné půdy a měla by sloužit Pražanům k rekreaci.
V dnešní době snad již všichni vědí, že míra kvality životního prostředí určuje přímo úměrně zdravotní stav občanů, kteří v dané lokalitě žijí.

Jak dopadla orná půda a volné plochy zeleně v naší MČ Čakovice po několika změnách ÚP od r. 2006?

Po dohodě pani starostky a nejužšího vedení se stavební lobby došlo na více místech v naší MČ  ke změnám orné půdy a volných zelených prostor na čistě obytné plochy, takže se budou stále stavět nové a nové obytné domy na úkor těch stávajících, ale samozřejmě i těch nových, protože vzhledem k neřešené dopravní infrastruktuře a postupné masivní zástavbě budeme všichni obtěžováni hlukem, inhalovat emise a prach. Ovšem vadí to pouze občanům, nikoho z naší radnice to nezajímá, hlavně když vydělá investor a několik dalších zúčastněných. O úrovni bydlení, moderní vybavenosti a rekreačním zázemí s většími plochami zeleně na vyvážení se nehovoří. 

Co můžeme vidět v konceptu nového územního plánu
Na zdravé životní prostředí mohou zapomenout všichni obyvatelé naší MČ.
Na obrázku níže můžete vidět co nás čeká v horizontu několika let. Díky tomu se sníží hodnota  nemovitostí a mnoho obyvatel začne hledat čistší prostředí pro bydlení v jiných částech Prahy.


Recyklace stavebního odpadu (betonárka) -  schválena na orné půdě
Již v roce 1998, v připomínkovém řízení po veřejném jednání s občany, žádalo vedení čakovické radnice, zanesení zahrádkových osad. Hodnotilo již tehdy provoz jako nehodící se do blízkosti obytné zóny. Více zde
Dohoda úzkého vedení dnešní čakovické radnice s firmou LBIMMO, kterým ještě bylo (za bezcenné pozemky v areálu a v okolí cukrovaru) slíbeno 16,2 mil., (4 mil. již byly vyplaceny z dotace magistrátu)
způsobila, že chystaný provoz bude zdrojem polétavého prachu a jiných škodlivin, které budou zasahovat i do dalších obcí v okolí + hluk (polétavý prach působí těžké plicní nemoci). Betonárka ani recyklace stavebních odpadů není v naší oblasti, zvláště na orné půdě potřebná. Přikládáme vyjádření firmy Skanska  zde .

Sběrný dvůr - schválen na orné půdě v r 2007
Po dohodě dnešních zastupitelů s LBIMMO máme na orné půdě vyznačen další zdroj prachu a zápachu – v blízkosti je již skládka Ďáblice, měření prokázalo arzén a nikl v ovzduší, chlorid v podzemních vodách v okolí skládky. Vhledem k tomu, že je skládka na západ od nás, není vyloučeno, že budeme při inverzi inhalovat i tyto škodlivé látky.

Silniční okruh v katastru Třeboradice a Miškovice – součást transevropské dálniční sítě TEN-T, bude ji využívat také transevropská kamionová doprava.
V konceptu ÚP je sice nakreslena zeleň okolo dálnice, ale všichni víme, že se v místě nacházejí pouze pole, které by město muselo vykoupit a zalesnit. Na to ale určitě nebude v současné době dost finančních prostředků. V konceptu nového ÚP nejsou  bohužel okolo dálnice naplánovány žádné protihlukové stěny, které by se realizovali v rámci stavby okruhu,  takže škodlivé látky a velký hluk zasáhnou hlavně Třeboradice a Miškovice. Bude to zdroj dalšího polétavého prachu (těžké plicní nemoci), kysličníků - hlavně NO2 a další zdraví nebezpečná vyšší hluková zátěž.

Srovnání hlukové zátěže níže (2008–2020).

 Srovnání hlukové zátěže 2008

Srovnání hlukové zátěže níže 2020

Centrum adrenalinových sportů v Miškovicích
Je zaneseno v katastru Miškovice na místě po vojácích. Obyvatelé se obávají, aby nešlo o sporty, které obtěžují hlukem okolí (motokros nebo čtyřkolky). Místo se nachází v blízkosti obytné zóny.

Vysokorychlostní železniční koridor – směr Drážďany, který je z Prahy veden v tunelu ze kterého se v Miškovicích dostává na povrch. Jelikož je veden v blízkosti obydlené části a nejsou zde navržené žádné protihlukové stěny, budou místní obyvatelé vystaveni vyšší hlukové zátěži, než je povolena.

Cyklostezky jsou v konceptu nového územního plánu zaneseny na ty nejrušnější silnice, které naší MČ vedou. Ten, kdo je tam navrhl, zřejmě netuší, že cyklostezka by měla vést mimo silnice, aby tam mohli jezdit cyklisté všech věkových skupin (včetně dětí) a nedocházelo tak k častým kolizím s auty.

 

Toto je pouze koncept nového územního plánu, který se bude ještě měnit. Doufejme, že na něm pracují lidé vzdělaní v oboru a budou posuzovat tyto změny v zájmu současných i budoucích potřeb občanů s přihlédnutím na životní prostředí a nedají přednost krátkodobým výdělkům stavebni a betonové lobby.

Poslední úprava: 30.11.2009
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1496293
Náhodný obrázek
DSC00378.jpg