Domovská stránka arrow Stavby které nás znepokojují arrow Jak OS Čakovice 2007 zachránilo naší obci možnost pořádat farmářské trhy

Jak OS Čakovice 2007 zachránilo naší obci možnost pořádat farmářské trhy

Napsal: Černý Karel
13.09.2010

V Čakovicích na parkovišti v prostoru náměstí Jiřího Berana se jednou týdně ve středu začaly pořádat venkovské trhy.  Dá se zde koupit čerstvá zelenina, pečivo, mléčné a uzenářské výrobky, sirupy a med. Výrobky zde většinou nabízejí sami producenti a je velmi dobré, že nemusí svoje zboží nedůstojně nabízet v prachu podél cest, jak stále ještě vidíme na příjezdech do naší obce a na mnoha silnicích v okolí.

Naše městská část se tím připojila již k asi 40 místům, kde se podobné obnovené trhy již pořádají.

------------------------------------------

Trhy, historický základ prosperity každé společnosti, se tradičně konaly v centrech sídel, tedy na návsích či na náměstích.

Čakovice mají ten problém - a nejen pro pořádání trhů - že zde nevznikl žádný zřetelný centrální městský prostor. Nemáme zde žádné skutečné náměstí. Čakovice jsou tím vlastně jakousi rychle vyrostlou průjezdní vesnicí. 

Prakticky všechny náznaky tvorby takového centrálního prostoru v naší obci, které by vedly k vytvoření skutečného náměstí, až dosud vždy zanikly a tento stav bohužel trvá až do současnosti.

Náměstí Jiřího Berana ještě v 50. letech minulého století bylo polem. Dnes je to jedno z mála dosud ještě nezastavěných míst v širším centru Čakovic: částečně vyasfaltované a přeměněné na parkoviště, částečně zatravněné a přeměněné na malý parčík.

Tradiční centra obcí, resp. náměstí se vytvářela většinou již v raném středověku. V případě Čakovic takovou tendenci můžeme sledovat v oblasti původní čakovické středověké vsi, která byla rozložena na vyvýšeném místě kolem dnes již zaniklé „Staré návsi“.

Lokalita staré návsi byla podrobněji zkoumána na jaře r. 2005 pracovníky Muzea hl. m. Prahy v rámci tzv. záchranného archeologického výzkumu před svým konečným zánikem výstavbou nových bytových domů na tomto místě.  

Archeologický průzkum zde odkryl zbytky významného feudálního osídlení ze začátku 13. století (období vrcholné vlády Přemyslovců) s centrální stavbou bohatého feudálního majitele hospodářského dvora (mj. nález zcela unikátního aquamanile).  

Stará náves se nicméně od středověku dále již významně stavebně nerozvíjela a nepřispěla k tvorbě městské infrastruktury. Na tomto prostoru nevznikla žádná další významná sídla, obchody, služby či úřady a již v minulém století začaly být původní drobné stavby Staré návsi postupně nahrazovány náhodnou víceúčelovou zástavbou podél dnešní ulice Dr. Marodyho. Ve výsledku potom bylo celkem snadné dosáhnout úplné likvidace tohoto dosud ještě ne úplně zastavěného prostoru a využít jej pro běžnou bytovou výstavbu. Dnes zde stojí uzavřený, resp. jen částečně otevřený bytový komplex do procházející Marodyho ulice (blíže viz zde).

Původní záměry k zástavbě „návsi“ předpokládaly, že přízemí tohoto komplexu vytvoří menší intravilán s obchody a zařízeními služeb. Pak se ale naše samospráva přiklonila k názoru, že obchodů je v okolí již dost a rozhodli se dát přednost bytům s osamocenými miniobchůdky v přízemí. Byty zde mají plochu 50-90 m2 a jsou vedeny jako „sociální“.

------------------------------------------

Ještě na počátku minulého století jistou funkci přirozeného centra obce částečně plnil prostor mezi kostelem sv. Remigia a čakovickým zámkem. Po obvodu tohoto prostoru vyrostla řada obchodů, vznikl zde hostinec, později i pošta. Pořádala se zde čakovická společenská a církevní setkání. V současnosti se zde nicméně protínají průjezdní dopravou velmi zatížené ulice Cukrovarská a Schoellerova a funkce centra obce zde tím prakticky zaniká a redukuje se pouze na frekventovanou ulici.

Je to jen zdánlivě nepodobné tématu z „celopražské úrovně“, kterým je koncepční tápání kolem Václavského náměstí v centru Prahy. Tlaky na jeho dopravní a stavební využití, vč. přetětí jeho jihovýchodního konce u Národního muzea tříproudovým dálničním průjezdem jsou si tématem vlastně docela podobné (viz např. zde).

Pro centrální prostor Čakovic byla navržena památková ochrana. Je nepochopitelné, že naši současní zastupitelé a především starostka Samková si toho nijak neváží; naopak tento záměr dokonce považují za nevhodný pro další „rozvoj“ města, neboť tradiční charakter obce je již „stejně narušen“.

Ve skutečnosti tím dělají vše proto, aby Čakovice dále jen extenzivně rostly pouze v onom jednoduchém rámci jakési přerostlé vesnice.

------------------------------------------

Součástí centrálního prostoru Čakovic je i parčík zasazený do proluky domů v blízkosti kostela sv. Remigia. Zdánlivě by mohl být součástí nepřesně vymezeného malého náměstí 25. března, je však od něj funkčně zcela přeťatý průjezdní Cukrovarskou ulicí. Parčík vznikl asi před 35 lety v prostoru původního dvora a zahrady zbouraného domu z fronty podél Cukrovarské ulice. V parčíku dnes roste řada krásných vzrostlých stromů. Park byl původně vybaven lavičkami, které však před několika málo lety dal náš městský úřad odstranit. Zcela základní péče o zeleň je zde zúžena na občasné sečení trávy.

Pozemek parčíku je v obecním vlastnictví, nicméně je veden jako stavební. Jak již správně tušíte, i tento dosud nezastavěný zelený prostor v centrální části Čakovic je ohrožen zastavěním. Ještě nedávno to měl být další bytový dům „sociálních“ malometrážních bytů pod názvem „Čakovice III“.

Po vykácení všech stromů zde měl z obecních prostředků vyrůst monstrózní čtyřpatrový bytový dům malometrážních sociálních bytů a zcela bezezbytku vyplnit prostor celého parku, dokonce i části sousední zahrady (projekt budovy zde).

Sám investor (Magistrát hl. m. Prahy) však rozpoznal, že projekt má podstatnou chybu: noví obyvatelé velkého bytového domu by v tomto stísněném prostoru neměli kde parkovat svá vozidla. Zajištění parkování vozidel je to pro každou novou pražskou stavbu závazná podmínka vyžadovaná stavebním zákonem a předpisy, které mj. vydává sám magistrát. Aby se tato podmínka nějak splnila (či obešla) a protože v okolí plánovaného domu již nejsou žádné volné prostory k trvalému parkování, investor přišel s dosti kuriózním řešením. Pro malou část obyvatel domu mělo být vybudováno malé parkoviště v suterénu vlastní budovy (pro stísněnost vybavené dokonce automobilovým výtahem) a ostatním obyvatelům bytového domu mělo být vyhrazeno dosud ještě „nijak nevyužité“ parkovitě na náměstí Jiřího Berana, vzdálené od plánovaného objektu asi 350 metrů (situační plán viz zde ).

Projekt bytového domu Čakovice III měl řadu dalších závažných vad; zcela nerespektoval stanovenou výškovou regulaci (kterou by dokonce sám investor měl přímo garantovat, nikoli obcházet), projekt byl architektonicky podřadný, bez citu a respektu ke svému okolí. Masivnost takové stavby by učinila z kostela sv. Remigia i z čakovického zámku jen minoritní stavby a naopak by tento bytový objekt vytvořil novou pseudodominantu čakovického centra.

Proti plánu této stavby v centru Čakovic vznikla občanská petiční akce, která nicméně zůstala od našich zvolených obecních zastupitelů i od úředníků magistrátu hl.m.Prahy zcela bez odezvy, resp. všechny námitky byly prostě zamítnuty.

Nebylo to zdaleka snadné, nicméně celou věc jsme se nakonec rozhodli řešit žalobou na magistrát hl.m. Prahy a žalobu podali ke správnímu soudu.  U soudu magistrát prohrál a tento pochybný projekt musel být zrušen.

Tím se po několika letech občanské „sebeobrany“ uchránil dosud nezastavěný parčík v centru Čakovic, pěkný čakovický horizont může nadále zdobit čakovický kostel neztracený za tímto bytovým domem a zároveň tím naší obci zůstalo ono volné prostranství na náměstí Jiřího Berana, které by jinak dnes již bylo zaplněno parkujícími vozidly nových obyvatel sociálních bytů s úředně nezpochybnitelným právem k užívání.

------------------------------------------

A v tom má náš příběh tentokrát svůj dobrý konec.

Naše městská část nyní může hrdě využívat toto dosud ještě volné prostranství např. i pro pořádání farmářských trhů: http://www.cakovice.cz/1148_Venkovske-trhy.

Buďme ostražití, až se zase obnoví úsilí našich zastupitelů dále nesmyslně zastavovat centrum Čakovic. Protože zde už žádné jiné volné místo není, např. i trhy se pak budou muset zrušit nebo vystěhovat někam na ulici nebo do polí za město, jestliže však nějaká taková pole zde ještě zůstanou nezastavěná.

 Chraňme si naše Čakovice, nikdo jiný to za nás neudělá.

Poslední úprava: 25.10.2011
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520414
Náhodný obrázek
DSC00364.jpg