Domovská stránka arrow Stavby které nás znepokojují arrow Každý z nás zaplatil 2.500 Kč

KAŽDÝ Z NÁS ZAPLATIL 2.500 KČ

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
19.10.2008
 
Každý z nás zaplatil za nepotřebné manipulační plochy 2.500 Kč
a to jen záloha na to, co přijde potom ...
 
Na zasedání zastupitelstva MČ Čakovice dne 24.9.2008 byl rozhodující většinou našich zvolených zastupitelů schválen nákup některých nepropojených pozemků v areálu bývalého cukrovaru a v jeho okolí v současnosti evidovaných jako manipulační plochy za 16.200.000 Kč od soukromé firmy LB IMMO.
 
Každého z nás v Čakovicích tato koupě stála 2.500 Kč a to včetně kojenců a důchodců a zadlužili jsme si tím náš obecní rozpočet na další 4 roky dopředu.
 
Přestože v pestrobarevném měsíčníku „U nás" (v Čakovicích jsou nám předkládány většinou celkem nepodstatné informace, s touto důležitou informací jsme nebyli nijak seznámeni tak, abychom se k ní mohli předem svobodně vyjádřit nebo třeba i poznat, že ona investice je pro nás může být skutečně v něčem přínosná.
Na základě dosud dostupných značně omezených informací jsme přesvědčeni, že se jedná o zcela neodůvodněné použití veřejných prostředků na koupi nesouvisejících pozemků od soukromého prodejce, který sám tyto manipulační pozemky s několika věcnými břemeny označuje za nepotřebné (viz nabídka firma LB IMMO k prodeji pozemků, včetně parcelních čísel, zde, str.7).
 
 
Tento velmi podivný způsob jednání našich zastupitelů v nás opět budí vážné podezření, že veřejné věci v Čakovicích nejsou zdaleka řešeny transparentním a demokratickým přístupem. Suverenita takového způsobu správy svěřených veřejných věcí našimi zastupiteli bere dech.
 
 
Veřejné rozpočty jsou velmi napjaté a u nás v Čakovicích tomu není jinak. Je prakticky lhostejné, zda kupní cena bude ev. částečně hrazena i z nějakých vnějších veřejných zdrojů; jsou to totiž stále naše společné peníze.
 
V této souvislosti nás znepokojilo prohlášení starostky Samkové, že v případě, že se nepodaří finance pro tuto koupi získat z jiných veřejných zdrojů, uhradí se prodejem jiných, dosud blíže nespecifikovaných nemovitostí, které jsou dosud ještě ve vlastnictví MČ Čakovice (!).
 
Že je prodej těchto roztříštěných nepotřebných pozemků dobrý pro firmu LB IMMO, o tom nemůže být pochyb. Nerozumíme ale tomu, jak prospějí nám, občanům v Čakovicích.
 
Jednou z postat této obchodní transakce je to, že za cenu 16,2 milionu Kč jsme si všichni v Čakovicích koupili možnost vystavět cestu a přivést stavební a ostatní průjezdní dopravu do dalšího nově budovaného sídliště bytových domů v prostoru severně za zámeckým parkem (Čakovický park II developera Byty Čakovice a.s.), které od parku “odsune” nynější sídliště dosud označované jako „U zámeckého parku”.

Naše nově koupené pozemky jsou dosti zdevastované a lze je považovat za téměř bezcenné: přitom nemáme žádné informace, že by naši zastupitelé měli jejich kupní cenu posouzenu na základě nezávislého znaleckého odhadu.

Starostka Samková prohlašuje, že jsme tyto pozemky koupili velmi výhodně, dokonce snad za 1/3 odhadní ceny (tedy snad v reálné hodnotě 50 miliónů Kč).

Až s velkým zpožděním byl veřejnosti předložen znalecký posudek objednaný LB IMMO (prodejcem), vypracovaný Ing. P. Šapalovem z Kožlan (zde v příloze), kde předmětné pozemky ohodnocuje v místní obvyklé ceně stavebních pozemků, tedy bez posouzení aktuálního typu a stavu devastace. Poněkud to připomíná  praktiky koňských handlířů.

Cesta na staveniště developera nového sídliště bude mít podle projektu bizardní serpentinový průběh (plánek je zde: plánovaná cesta je zde vyznačena červeně: má objíždět širokým obloukem hlavní koupený pozemek, objíždět plynovou stanici na pozemku; silnice vyžaduje stavbu nového mostu přes čakovický potok.
 
Informace starostky Samkové, že zakoupené pozemky mohou výhledově sloužit jako veřejně přístupná rekreační zeleň, lze považovat pouze jen za karikaturní.

Šíře cesty v části za koupeným pozemkem směrem k budoucímu sídlištnímu staveništi je jen 4 metry (je to nezpevněná vozová cesta); tedy bude to vyžadovat další finance pro zakoupení sousedních pozemků: a především další finance na vlastní stavbu silnice, mostu a veškerých dopravních zařízení.

Zatím neumíme ani odhadnout, co může naši obec stát celková sanace a údržba vlastních koupených pozemků. Celkové náklady na celou stavbu této problematické silnice lze odhadnout na 40-60 milionů Kč. Ty budeme muset všichni zaplatit ze svého a především budou citelně scházet v jiných, podstatně důležitějších rozpočtových kapitolách.

Vše směřuje k tomu, že tato "koupě" ve svém důsledku nenávratně zničí jen pozvolna se obnovující přírodu biokoridoru nivy Červenomlýnského potoka a čakovických rybníků, které se nesnadno vzpamatovávají ze své dřívější nelehké role odkalovacích zařízení čakovického cukrovaru. Cena za zničené území se však v rozpočtu tohoto nerozumného projektu nepromítne; přestože je skutečně velmi vysoká.

Tento nerozvážný projekt, který je pro skutečně funkční dopravu drahý, komplikovaný a nepraktický, v důsledku vůbec nijak nepovede k jakékoli patrné úlevě dopravy přes již dnes přetížené centrum Čakovic.

_____________________________________________________________________________________ 
 
Všechny informace, které kolem tématu soustředíme, budeme průběžně publikovat na našich stránkách: dle práva budeme žádat o vysvětlení odpovědné osoby.
 
Nabízíme prostor zde na našich stránkách každému, kdo je o věci objektivně informován a tím také i našim zvoleným zastupitelům, kteří se v důsledku budou zodpovídat za milionové účty za tento těžko pochopitelný projekt.
 
Jsme přesvědčeni, že 16.200.000 Kč z našich tolik skromných společných prostředků za tento náš zájem plně stojí.

_____________________________________________________________________________________

Aktualizace 01/12/2008

S tématem odkupu nepotřebných pozemků společnosti LB IMMO za veřejné prostředky přímo souvisí záměry této společnosti s přesunem plánu průmyslové výroby betonových směsí z Čakovic do Třeboradic.

S tímto záměrem, který musí odpovídat územnímu plánu hl. města Prahy (resp. jeho změně) se budou nyní v prosinci 2008 mj. zabývat naši zastupitelé.

K jejich jednání vydalo Občanské OS Třeboradice níže připojenou výzvu.

Protože stávající jednací řád zastupitelstva MČ Čakovice umožňuje svým občanům vyjadřovat svá stanoviska pouze dopředu v písemné formě, které se vyvěsí na nástěnce před zasedáním zastupitelstva, požádalo nás OS Třeboradice o tuto službu na našich webových stránkách s tím, že před vlastním zasedáním (3.12.208) bude též hledat určenou nástěnku umístěnou někde v zasedací místnosti zastupitelstva s nadějí, že si této formy komunikace zastupitelé všimnou tak, aby se s výzvou před zasedáním zastupitelstva mohli vůbec seznámit.

Prohlášení OS Třeboradice tedy zveřejňujeme zde.

Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520404
Náhodný obrázek
DSC00382.jpg