Ekologie měst

LETOVÝ OKRUH LETIŠTĚ LETŃANY NAD ČAKOVICEMI

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
11.06.2012


LETOVÝ OKRUH LETIŠTĚ LETŇANY NAD MČ ČAKOVICE VÝZNAMNĚ OBTĚŽUJE OBYVATELE A PŘISPÍVÁ ZDE K DALŠÍMU ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Článek je trvale aktualizován. Aktualizace jsou uvedeny v textu.

Čakovice se snaží stát vyhledávanou residenční čtvrtí. Doufají ve svůj zdravý dynamický vývoj a počítají se zájmem investorů především z oblasti bytové výstavby, která by mohla být hlavní silou jejich rozvoje.
Paradoxem k tomuto úsilí je však špatný stav zdejšího životního prostředí, nekoncepční stavební rozvoj a zančně zanedbaný rozvoj dopravy a sítě veřejných služeb. 

Významným prvkem, který přispívá ke zhoršování kvality života v Čakovicích je vedení letového okruhu letiště Letňany přímo nad obytnými částmi MČ Čakovice. Dochází k porušování stanovených pravidel letového provozu letiště a situaci zhoršuje prakticky běžná nekázeň účastníků leteckého provozu na letovém okruhu. To vše dále zhoršuje životní prostředí v Čakovicích
a zatěžuje obyvatele především hlukem a zvýšeným rizikem leteckých nehod.

To vše bez zájmu odpovědných orgánů státní správy a samosprávy.

Letiště Praha Letňany je veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště. Dle provozovatele se jedná o letiště s vnější hranicí Schengenského prostoru a po včasném oznámení lze z letiště dokonce provádět přílety a odlety i mimo Schengenský prostor. V současně platném konceptu územního plánu hl.m.Prahy je stabilizováno jako sportovní letiště určené pro sportovní, výcvikové a zkušební lety. Letiště je provozováno na biotopu ochrany vzácného sysla obecného na zákonem vyhlášené Národní přírodní památce Letňany. Jeho současný vlastník, společnost
SIT Prague, a.s. (jediný člen představenstva a vlastník Milan Mikulecký) si zde buduje lukrativní soukromý letecký podnik, se kterým má zřejmé razantní podnikatelské rozvojové programy
do budoucna.

Na letišti se uskuteční 30-40.000 letů ročně, což představuje pro stanovenou letovou sezónu 150-250 letů denně. K letišti přináleží letecký okruh, který pro cvičné lety využívá 8 leteckých škol. Pro zájemce o letecký výlet se zde nabízejí desítky letadel k pronájmu od řady různých poskytovatelů.

0 Komentáře
Poslední úprava: 19.10.2012
Čtěte více...

Skládky v MČ Čakovice a v okolí

Napsal: Zastěrová Daniela
23.08.2011
Je čas prázdnin a někteří lidé vyjíždějí na pobytové zájezdy, jiní dávají přednost dovolené aktivní a poznávací. Mnozí třeba vyráží jen na výlety po okolí. Co mají ale všichni společné je to, že chtějí trávit svůj volný čas v prostředí, které vyhovuje jejich představám. Při návratu do místa bydliště, zvláště po delší dovolené, si mnozí povšimnou věcí, které během roku již ani nevnímají.
Letos po návratu z dovolené z okolí Rožnova pod Radhoštěm jsem si uvědomila, že je sever Prahy rájem skládek a mnohé se nás bezprostředné týkají.
0 Komentáře
Poslední úprava: 30.08.2011
Čtěte více...

VODNÍ ZDROJE v ČAKOVICÍCH

Napsal: Černý Karel
28.01.2010

Čakovice – stav vodních zdrojů

Územní systém ekologické stability krajiny: plánované regionální biocentrum Čakovice. Významné krajinné prvky: niva Mratínského potoka s významnou regulací toku.

Doplňují příspěvky čtenářů též na konci článku.

Z veřejně dostupných informačních zdrojů vyplývá, že v Čakovicích jsou dvě hlavní území významného znečištění vodních zdrojů,  která částečně splývají: je to oblast ekologické zátěže od Daewoo/Avia, a.s. (viz mapa zde oblast není pravděpodobně průběžně monitorována), a ekologická zátěž od společnosti Veltech a.s., Čakovice (více zde), která je nyní sledována v dvouletých odstupech bodovým sledováním vzorků vody z vybraných místních studní.

V polovině 20. století bylo v Čakovicích téměř 400 studní. Dnes se nedá  používat ani jedna bez rizika ohrožení zdraví. Příčinou je velmi závažná kontaminace spodních vod, která je v Čakovicích jedna z nejhorších v celé ČR. Závažné je též to, že se stupeň kontaminace proti očekávání nijak spontánně nezlepšuje. Čelo kontaminačního mraku prostupuje velkou část středu a východní části Čakovic a  zasahuje do prostoru mezi Miškovicemi na  pravém břehu Mratínského potoka, tedy v prostoru, kde se plánuje další rozsáhlá rezidenční zástavba.

Monitorování úrovně znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky v Praze 9 (obce Čakovice- Miškovice).

Objednatel: Česká inspekce životního prostředí  Dodavatel: Ochrana podzemních vod s.r.o. Stav zamoření se neposuzuje ze zvláštních vrtů, pouze ze vzorků vody z některých místních studní.

0 Komentáře
Poslední úprava: 15.01.2011
Čtěte více...

Praha se umístila mezi nejšpinavějšími městy

Napsal: Radim Zástěra
15.12.2009
PRAHA/ČESKÉ BUDĚJOVICE - Hlavní město Česka Praha patří k vůbec největším znečišťovatelům klimatu v Evropě. Vyplývá to alespoň z výsledků studie „Green City Index“, zveřejněné včera během klimatické konference v Kodani.
 
V žebříčku třiceti hodnocených metropolí na evropském kontinentu se umístila na 24. místě, následovaná například Istanbulem nebo Kyjevem. A ještě hůře dopadla v hodnocení hlavních měst států EU: z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí jsou na tom hůře pouze Bukurešť a Sofie.
 
0 Komentáře
Poslední úprava: 15.12.2009

Jemný prach zabíjí čím dál víc Čechů

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
13.10.2008

Velkým problémem životního prostředí v Česku je znečištěné ovzduší.

Narůstá především množství emisí z dopravy a z lokálních topenišť, na zdraví obyvatel se dlouhodobě podepisují emise z energetiky a průmyslu.

Z dat o množství jemných prachových částic ve městech lze podle aktuální zprávy o stavu životního prostředí odhadnout, že jejich emise zavinily loni o 2,4 procenta více úmrtí než předloni.

Vyplývá to ze zprávy, kterou předložil ministr životního prostředí Martin Bursík.

zdroj: ČTK, 13. října 2008

Odkaz na oficiální zprávu Ministerstva pro životní prostředí ČR uvádíme zde .

 

0 Komentáře
Poslední úprava: 22.10.2008
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520524
Náhodný obrázek
DSC00374.jpg