O nás

Napsal: Zastěrová Daniela
31.05.2007
„Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali,
protože je stejně nevyřešíme; vzali je na vědomí
a spíš nutili, aby nám je petičníci neposílali.."
Jaroslav Kubera
primátor Teplic a senátor PS ČR,
držitel ocenění "Zlatá Perla" za nejstrašnější anti-ekologický výrok roku 2007

 
Občanské sdružení Čakovice 2007

pro Čakovice, Třeboradice i Miškovice a jejich přátele

 
Jsme sdružením, kterému se jedná o kultivovaný konstruktivní dialog a pozitivní přístup při řešení otevřených otázek našeho životního prostředí. Není nám lhostejný zdravý rozvoj naší Městské části.

Chybí nám fórum, ve kterém bychom se mohli svobodně vyjadřovat k aktuálním otázkám našeho obecního života, hledat, požadovat a nalézat informace a najít též náměty či pomoc pro efektivní občanskou sebeobranu.

Chybí nám informace a chceme je vyžadovat, protože víme, že nám náleží.

Známe svá práva a jsme připravení svá práva a zájmy účinně hájit. Nechceme nečinně přihlížet a žít bez sebedůvěry, že můžeme své zájmy chránit.

Chceme mít čisté svědomí, že jsme pro obranu správných věcí udělali vždy maximum a že naše děti nám nebudou vyčítat, že jsme se ochrany našich práv snadno vzdali.

 

Jsme to my, kdo tady žijeme a proto dobře víme, co naší obci schází a co skutečně potřebuje.

 


Vycházíme z principu publicity v oblasti veřejné správy. Jsme rozhodnuti uplatňovat plně naše právo na přístup k informacím podle čl. 17 a 35 Listiny základních lidských práv a svobod a podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá státním orgánům a orgánům územní samosprávy povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Více informací na této dobré internetové adrese: http://www.otevrete.cz/index.php
 
Ideálním cílem Občanského sdružení Čakovice 2007 je přispět k tomu, aby naše Městská část přijala jako součást svého rozvoje a fungování principy udržitelného rozvoje a přihlásila se v tom k programu Místní Agendy 21, včetně zapojení veřejnosti do správy veřejných věcí.
Informace k programu Místní Agenda 21: http://www.ma21.cz/
 
Naše postoje jsou velmi blízké těm, které vyjadřuje Nadace pro rozvoj občanské společnosti http://www.nros.cz/o_nadaci.
 
 
Snažíme se soustředit síly, které by nám umožnily takovému směřování účinně přispět.

 


Občanské sdružení Čakovice 2007 bylo ustanoveno dne 25.4.2007 a zaregistrováno MV ČR pod j.č. VS/1.1/67409/07-R.

Vzniklo na základě potřeby otevřeně informovat občany o dění kolem nás a následně zveřejňovat názory i podněty široké veřejnosti k jednotlivým tématům a událostem.

Sdružení má za cíl být dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účastníkem správních řízení, ve kterých může docházet k dotčení zájmů ochrany životního prostředí či kulturních památek a svou aktivní činností přispívat k péči o zlepšení stavu životního prostředí, péči o veřejná prostranství a veřejnou zeleň.

Snažíme se o účinnou spolupráci s místním úřadem, který je hlavním článkem při posuzování a schvalování projektů investorů v naší obcí a při kontrole provozu objektů a zařízení, která mohou nepříznivě ovlivňovat naše životní prostředí.

 

 

Stanovy Občanského sdružení Čakovice 2007

Poslední úprava: 31.12.2007
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520513
Náhodný obrázek
DSC00386.jpg