Domovská stránka arrow Vstupte zde je otevřeno! arrow Vysvětlení zastupitele občanům MČ Čakovice.

Vysvětlení zastupitele občanům MČ Čakovice.

23.10.2012

Doznání, vysvětlení a omluva zastupitele - všem občanům MČ Čakovice

Vážení spoluobčané,

na úředních webových stránkách se namísto zápisu z průběhu zářijového zasedání zastupitelstva objevilo sdělení: „Zápis a stenozáznam z jednání budou zveřejněny po podpisu obou zvolených ověřovatelů.“

Byl jsem určen ověřovatelem, ale podepsat zápis jsem musel odmítnout.

Před dvěma roky jsem, jako všichni zastupitelé na svou čest a svědomí slíbil řídit se zákony ČR a svědomitě hájit vaše zájmy. Chci dostát slibu a cítím povinnost své jednání veřejně vysvětlit. Stále věřím, že i v naší městské části lze ukončit dlouholetou manipulaci s fakty. Zápis, jediný oficielní dokument ze zasedání nejvyššího orgánu samosprávy musí být nejen úplný, přesný ale, a to zásadně pravdivý.

Tvrdím, že tento z 11. ZMČ 5.9. 2012 nebyl.
Ověřit nepravdu jsem nechtěl a nemohl.

Tím vám však m.j. zůstal utajen v čakovické samosprávě mnoho let uplatňovaný, unikátní právní výklad funkčních povinností: „Co nám zákon výslovně nenařizuje, to rada nemusí dělat!“

Naši, nepřímo zvolení radní si svou samostatnou působnost vykládají jako právo volby, jak vnímat zákon. Takový exces vyvolává reakci. Nezbývá než trvat na plnění těch povinností, které týž zákon přímo ukládá. A v tomto smyslu jsou některá rozhodnutí Rady MČ Čakovic velmi sporná. Zvlášť, když radní na neveřejných zasedáních vytvářejí a schvalují novou podobu transparentního úřadu a otevřeného místního tisku.

K transparentnosti se dobírat netransparentními způsoby lze nejspíš jen v Čakovicích. Doznávám, že to nebylo poprvé, kdy jsem „táhnout s karavanou, na níž psi štěkají“ odmítl. Těmito slovy samosprávu hodnotil bývalý místostarosta JUDr. Krištof. Po volbách jsem požádal, aby v koaliční smlouvě byla nahrazen pojem ŘÍZENÍ řádnou SPRÁVOU městské části, o níž hovoří Ústava ČR. Nepodařilo se. Dostalo se mi poučení, že taková úprava textu smlouvy „není politicky průchodná...“

Nebylo divu, vždyť povolební tiskovina Moje Čakovice, vydávaná místní ODS vzývala v naší samosprávě dokonce politickou VLÁDU. Obecně platí, a je nutné připomenout, že pro skutečnou demokracii je nebezpečné o veřejných záležitostech rozhodovat v sice kompaktní, ale jen málo orientované většině. A k tomu právě ve zmíněném zasedání zastupitelů došlo. Většina rozhodla o zásadních změnách ve vztazích k občanům, bez znalosti skutečností. Více omylem jsem k té většině patřil a proto dodatečně žádám o revokaci usnesení ke Zprávě o činnosti Rady MČ za období mezi 10. a 11. ZMČ. V zájmu transparentnosti by měla být ve veřejném zasedání předložena a projednána znovu.

Nejde totiž jen o zmatení zastupitelů, ale mnohem podstatnější omezení práv všech místně legitimovaných občanů, - ve veřejném zasedání se vyjádřit k právě projednávanému bodu. Zvlášť když na následném zasedání stejná koaličně smluvená většina zabránila projednat závažná zjištění KV, týkající se nehospodárného nakládání s veřejným majetkem. Odmítla schválit program jednání s nímž před měsícem souhlasila.

Zdá se, že programově pokračujeme v trendu nastaveném minulým vedením radnice. Do formy či obsahu místního tisku, vydávaného z veřejných prostředků nemají jeho abonenti / občané nadále co mluvit. Obdobně jako si koaliční většina zastupitelů „zvolila“ složení Finančního výboru, nyní to byli pouze radní, kteří vybrali členy redakční rady místního zpravodaje. Ale ani toto, by nemuselo tolik vadit, kdyby u nás v Čakovicích existovaly souběžně další formy komunikace s radnicí tak, jako je tomu v jiných MČ. Jinde se radnice na veřejnost obrací s dotazy kupř. k chystaným akcím ve formě anket, občané mají přímý kontakt s úřadem, který jim odpovídá on-line, případně mohou diskutovat v nějakém jiném fóru.

A i když zatím šlo jen o ověření zápisu dlužno konstatovat, že v Čakovicích se už normou stalo formální ověřování dokumentů ve spěchu, dokonce bez znalosti obsahu a dalších náležitostí. Dodnes jsou ověřovány smlouvy městskou částí uzavřené, ale nezveřejněné, a to ani ve fázi záměru. Všichni víme jak vedení radnice „vládlo“ dříve. Kdo by se ověřovacímu rituálu vzepřel, nevyhnul se trestu, bylo mu vyhrožováno a z tisku U nás se mu dostalo dokonce veřejného pohrdání. I s tímto počítám, a proto se tímto vysvětlením snažím předejít očekávané ostrakizaci. Věřím totiž, že v zastupitelstvu nejsem sám, kdo bezvýhradně respektuje varování:„ Nelze-li vyžadovat plnění slibů - pak v samosprávě nejde o službu lidem, ale cílené panování...“

Miroslav Hrubý
zastupitel MČ Cakovice a člen Kontrolního výboru


V příloze zde nabízím stanoviska orgánů dozoru nad výkonem samospráv:

Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520415
Náhodný obrázek
DSC00375.jpg