Domovská stránka arrow Vstupte zde je otevřeno! arrow Reakce na : Znečištění vody ve studních nestoupá

Reakce na : Znečištění vody ve studních nestoupá

Napsal: Zastěrová Daniela
09.04.2010

Reakce na článek v informačním zpravodaji „U nás v Čakovicích“ – březen 2010

     Název článku: Znečištění vody ve studních nestoupá

     V článku se uvádí, že kontaminovaná voda je používaná převážně k zalévání zahrádek a trávníků, takže přímé ohrožení zdraví nehrozí. Mnozí občané věří, že informace psané v měsíčníku „U nás v Čakovicích“ jsou pravdivé a proto si podrobnou zprávu firmy OPV (Ochrana podzemních vod), na kterou odkazoval článek již nepřečetli. Mnozí ani nemohou - nemají internet.

     Ve zprávě  se téměř na konci uvádí, že v letních měsících dochází k přímému kontaktu obyvatel s kontaminovanou vodou a největším rizikem je inhalace CIU (alifatických chlorovaných uhlovodíků) vytěkaných do ovzduší při zalévání zahrádek a zkrápění trávníků. Tato informace měla být v článku zveřejněna a pokud možno výrazně, zvláště, jde-li o zdraví občanů.

     Prohlédneme-li si mapku znečištění  podzemních vod (ze závodu AVIA - z veřejných zdrojů) s přidaným plánkem popsané oblasti (znečištění z firmy Veltech), kontaminace zasahuje prakticky téměř celé Čakovice a část Miškovic. S nebezpečnými látkami se může setkat prakticky většina obyvatel Čakovic a Miškovic.
 
Znečištění z firmy Veltech)
 Znečištění z firmy Avia)

 Znečištění z firmy Veltech

 Odkaz na původní studii 

  Znečištění z firmy Avia
   

Je všeobecně  známo, že látky CIU (alifatické  chlorované uhlovodíky), TCE (trichlorethylen) a PCE (tetrachlorethylen) jsou považovány za přímé a nepřímé indikátory znečištění vod. Mají prokázaný toxický vliv na lidský organismus, vč. výskytu nádorových onemocnění.

     Doufejme, že se občané co nejdříve dozvědí také více informací  o znečištění spodních vod ze závodu AVIA i s doporučením, jak s vodou nakládat, aby si nepoškodili zdraví kvůli nedostatku informací ze strany vedení obce. Zanedlouho se mají začít bagrovat základy dalšího velkého sídliště na tomto území, které je svým rozsahem mnohem větší než plocha zakreslená v březnovém zpravodaji (zasahující část Čakovic a Miškovic).
 

      Více informací o vodních zdrojích i o možném budoucím znečištění  spodních vod v naší MČ z ďáblické skládky zde.  

Poslední úprava: 09.04.2010
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1542459
Náhodný obrázek
DSC00368.jpg