Domovská stránka arrow Vstupte zde je otevřeno! arrow ŘEZ STROMŮ V ČAKOVICÍCH

ŘEZ STROMŮ V ČAKOVICÍCH

15.03.2010

MČ Praha-Čakovice

Redakční rada časopisu

U nás v Čakovicích

k rukám autorce píšící pod šifrou (šv)                                                                                                            

 

 

V Čakovicích dne 9. února 2010

Vážení,


OS Čakovice 2OO7 přivítalo článek “Až budete kácet stromy, dejte to vědět úřadům“, který byl zveřejněn v lednovém čísle (01/10) časopisu "U nás v Čakovicích". Pro lepší informovanost občanů naší MČ však navrhujeme, aby byly též zveřejněny navazující informace, které by se týkaly toho, jak mají občané náležitě postupovat v případě, že chtějí ořezat či zkrátit větve nebo strom na svém pozemku.

Tato problematika je pro naše čtenáře zajímavá a aktuální, neboť víme o několika případech, které vyvolávají rozpaky a komplikují lidem život. Článek na toto téma by mohl vzniku těmto nejasnostem zabránit.

Pro bližší seznámení s problematikou uvádíme následující případ z čakovické praxe, který dosud neskončil.

Odbor životního prostředí ÚMČ Čakovice (OŽP) vyšetřoval případ, kdy majitel na své zahradě částečně zkrátil dva přerostlé solitérní smrky. Ořezu předcházelo ústní oznámení majitele na OŽP, na základě kterého byl vysloven s ořezem souhlas, a bylo i dodáno písemné svědectví sousední rodiny. 

Přesto bylo OŽP zahájeno po více jak roce s majitelem přestupkové řízení a vyměřena pokuta. To, že se jedná o poněkud nestandardní a svérázný postup, říká i odvolací orgán Magistrátu HMP.

Přestože se nechceme vyjadřovat ke kvalitě provedeného ořezu dvou stromů na soukromé zahradě, připadá nám tento postup spíše jako šikana majitele pozemku. Případ je navíc v silném protikladu k sériovému kácení (tedy likvidaci) stromů na veřejných prostranstvích naší městské části, které se děje se souhlasem  OŽP proti vůli občanů.

V Čakovicích se nachází v soukromých zahradách bezpočet upravovaných stromů, které by se mohly díky svému vzrůstu dostat do oblasti veřejné ochrany. Jedná se o stovky vrostlých velkých jehličnanů, okrasných listnatých stromů, o ovocných stromech ani nemluvě.

Věříme, že zveřejnění uvedeného případu pomůže občanům ujasnit si, jak náležitě upravovat vzrostlé stromy na soukromých pozemcích, aby se nedostali do konfliktu s OŽP ÚMČ a nevystavovali se riziku přestupkového řízení.


K našemu překvapení se nám nepodařilo získat kontakt na redaktorku publikující pod šifrou „šv“, kterou byl výše uvedený článek označen. V podatelně MČ nám bylo řečeno, že se paní redaktorka v Čakovicích objevuje pouze sporadicky.  Žádáme vás proto, aby jí byl tento dopis předán a pokud by jí uvedený případ zajímal blíže, rádi jí sdělíme podrobnosti.

To, že v tiráži časopisu „U nás v Čakovicích“ chybí zveřejnění redakční rady, považujeme za dosti nestandardní, neboť je to periodikum samosprávy financované za peníze daňových poplatníků.  Redakční rady časopisů jako jsou „Letňanské listy“,  „Kbelák“ či „Osmička“ touto anonymitou netrpí. 

Tento dopis zároveň zveřejňujeme na našich webových stránkách, podobně jako veškerou následující korespondenci.

Očekáváme vaši reakci a zůstáváme s pozdravem,

 

 OS Čakovice 2007

Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1542449
Náhodný obrázek
DSC00380.jpg