Domovská stránka arrow Vstupte zde je otevřeno! arrow Dotaz na jednací řád a zastupitelské sliby

Dotaz na jednací řád a zastupitelské sliby

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
11.11.2009
Vážení, sleduji vaše stránky OS, kde je možné si přečíst, co se děje v Čakovicích a celé naší městské části. Před časem mě zaujal článek o problémech čakovické radnice s jednacím řádem. Ten by měl určitě korespondovat se zákonem a dát prostor občanům na vyjádření se ke všemu, co se právě projednává a samozřejmě i k věcem, které s bydlením v městské části souvisí.
V říjnu jsem si přečetla na úřední desce zápis z jednání zastupitelstva z 23.9.09, kde se hlasovalo o nápravě (příp. změně) zastupitelských slibů, což ale většinou hlasů neprošlo. V Praze je mnoho městských částí a mnoho zastupitelů, kteří skládají slib podle stejného zákona. Sdělte mi posím, zda o tom nevíte něco bližšího.

             Děkuji vám za odpověď, možná to bude zajímat více občanů.                                                                     Jarmila Krátká

Jak si naši zastupitelé odhlasovali, že jim zákon výslovně nezakazuje své voliče podvést! K 20. výročí ohlupování v samosprávě Čakovic, tentokrát při přípravě Územního plánu.

Současně jako reakce na, - ve Fóru položenou otázku paní Krátké…, Také jsme - zřejmě jako ona čekali odpověď z radnice. Bohužel místní lidmi zvolení zástupci povinnosti obcházejí a navíc se dokáží obrnit svými pravidly. Umějí ignorovat námitky občanů, vyhledat a využít děr v zákonech…

 V zářijovém zasedání zazněla výtka, že zastupitelé místní veřejnost podvádějí, když slibují jednat v zájmu hlavního města a výzva k nápravě. V každé jiné městské části Prahy by se zastupitelé cítili neprávem nařčeni a žádali vysvětlení či omluvu. Ne tak v Čakovicích. Tady stačí oznámení starostky, že se nařčením z podvodu nebude zabývat, že jí tato slova nestojí za to, aby je nějakým způsobem pitvala a, a vedla to dál…

A tak se k otázkám na webu paní Krátké, po pravidlech jednání (jednacím řádu) a podivných zastupitelských slibech jiným, než  místním voličům připojuje malér další. Všude jinde se samosprávy o názory občanů zajímají. Zejména je-li jim tak uloženo zákonem a úmluvou AU. Konkrétně jde o další, nový Územní plán. O změny, které veřejnost zasáhnou. A tak místní radní, poučeni tvorbou Úpn 1999 ani dnes po 10 letech tradičně neváhají lhát. V první fázi zastupitelům, a poté z přípravy záměrů vyloučit veřejnost. Každý snadno vyhledá stenozáznam z projednávání asi 12 změn v Úpn městské části (podzim 2007) a pozornějšího čtenáře zaujmou v Čakovicích hojně využívaně výjimky, podmínky a vazby, za nichž může resp. nemůže být Úpn dodržen. Také fakt, že o změnách zastupitelé nediskutují a hlasováním v rekordním čase (tj. 3´/1změna) rozhodují na desítky let o ohrožení zdraví svých, důvěřivých spoluobčanů… 

Pokud snad tyto řádky vyznívají jako neoprávněná kritika, vězte, - že se jen opakuje vývoj z r. 1998, kdy ještě zákon umožňoval, aby sama MČ v Úpn zastavila přípravy k výstavbě drtičky a kompostárny v Třeboradicích. Tehdy, starosta pan V. Jonák a jeho zástupce RNDr. P. Ježek za MČ odeslali na Magistrát, stanovisko k ÚPn, v němž přesně zdůvodnili, proč na podnět veřejnosti MČ nesouhlasí se špinavými, zdraví ohrožujícími stavbami. O ten dokument, jehož existenci současné vedení radnice popíralo jsme se s úřadem naší MČ, jako OS Třeboradice soudili. Na věci je nejpikantnější, že ač současná starostka Alena Samková v roce 1998 v zastupitelstvu rozhodovala jako pozdější 2.zástupkyně, poté i starostka, - zájem občanů jako jediná ze statutárních zástupců MČ nehájila, o dodržení záměru předchůdce chránit zdraví místních neusilovala. Právě naopak. Po svém zvolení do zastupitelstva hl. m. Prahy ohlásila, že získala výjimečnou možnost v dobrém smyslu za MČ lobbovat. K „lobbingu“ musela být v této velmi unikátní samosprávě vytvořena nová pravidla jednání. Ačkoli, do novely zákona o Praze a Statutu hl. města z roku 2000 je pro zastupitelské sliby jasně dána povinná adresnost, naši zastupitelé se zjevně účelově rozhodli slibovat, podpisy se zavazovat k jednání v zájmu celého hlavního města a všech Pražanů.   

A tak, když se po 20 letech demokratického vývoje v Čakovicích objeví kritika, nebo když si část zastupitelů uvědomí, že jsou povinováni těm kteří si je zvolili, dostane se jim od zástupce starostky advokáta, varování: „ Měj jazyk na uzdě, jinak tě to přivede do pout.“  Přednesené však v latině, aby snad ostatní kolegy příliš nevyděsilo. Vše už tu bylo před staletími. I TGM jako memento, obdobně, ve výroku filozofa připomíná užívané způsoby, cit: „Žádáme od vás svobodu ve jménu zásad vašich a odpíráme vám svobodu ve jménu zásad svých!“

Kázání místních protagonistů mají k filozofování daleko. Přesto, pro svou aktuálnost stojí za to připomenout ta, už od starostky Samkové o tom, že lidé nepotřebují vědět všechno, neboť: „To by příliš otevíralo ty dveře,… nejde o to neříci lidem nic, - jde o to říci jim co potřebují vědět!“ A zmínit, kterak v tu dobu Rada městské části, totožná s redakční radou tisku zavedla cenzuru pravidlem: „Otištěny budou příspěvky psané v souladu s obecným povědomím o slušných mravech.“ Nejsme nejmladší a jako analogii potomkům tlumočíme úsloví užívané za německé okupace které předcházelo trestům na základě: „Zdravého lidského nazírání.“

Co myslíte, - je pečlivé, čakovické třídění faktů, která se lidé od svých, právě zvolených zastupitelů ne / mohou , či ne / smějí dozvědět, - opravdu zdravé???

Odpověď paní Krátké, jako téma k další diskusi zpracovali členové OS Třeboradice 

 

Poslední úprava: 09.04.2010
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1542453
Náhodný obrázek
DSC00379.jpg