Domovská stránka arrow Vstupte zde je otevřeno! arrow Prodej RD z majetku městské části

Prodej RD z majetku městské části

14.09.2009

Komu: MČ Čakovice
< >, < >,
Předmět: Prodej rodinného domu - Okálu u MŠ Něvská
Datum: 02.9.2009 10:09:11
----------------------------------------
Dobrý den,


včera jsem si přečetl v stenografickém záznamu z 16. zasedání zastupitelstva z
1.7. 2009: "ZMČ schvaluje prodej rodinného domu s řístavbou Něvská 834 na pozemku parc. č. 1151/16, obec Praha, katastrální území Čakovice paní Janě Černé, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 3,031.485 Kč, za podmínky ponechání pronájmu nebytového prostoru - lékárny dlenájemní smlouvy č. 030/06 ze dne 22. 5.2006, a to po dobu minimálně tři roky odpodpisu kupní smlouvy. Předmětem prodeje nejsou žádné pozemky."

Jedná se o starší dům typu Okál, nevím jestli cena prodeje adekvátní či ne,
spíše mě zarazily jiné okolnosti:

1. v zápise z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice konaného dne 25.února 2009 se hovoří v Z-13/4.5/09 pouze o prodeji domu Něvská 834, ale prodánje najednou, viz výše, včetně přístavby, ve které je umístěna lékárna

2. splácení kupní ceny je navrženo takto: 25% celkové kupní ceny bude uhrazeno do 60 dnů po podpisu kupní smlouvy, 75% ze zůstatku kupní ceny bude hrazeno v měsíčních bezúročných splátkách po dobupěti let s možností dřívějšího splacení.
Pokud vezmu v úvahu průměrnou hypotéku, kterou má spousty čakovických obyčejných obyvatel např. na sídlišti U zámeckého parku, tak úrok by byl ve výši 5,49% a měsíční splátka 43.418 Kč. Takže kupující paní Černá narozdíl od nich nemusí přeplatit 331.446.

3. v případě nebytového prostoru - přístavby, předpokládám, že nájemní slouva
mezi lékárnou a MČ Čakovice přejde v okamžiku koupě na paní Černou, tím by se do hry dostal další zajímavý faktor:
měsíční splátka MČ je cca 38.000, kolik může být pronájem - 30.0000 ? Z toho by
mi vyplývalo, že za 757.000 (25% při podpisu
smlouvy o prodeji) a cca 60x8.000 měsíčních splátek = 1.230.000 jsem si koupil
dům zn. Okál v Čakovicích.

4. pokud vezmu v úvahu, že paní Černá, která odkupuje dům, pracuje na MÚ v
pokladně, také její otec pracuje tamtéž na tech. správě a teta D. Bossanyiová je
radní, začíná se mi skládat zajímavý obrázek v prodeji obecního majetku a
nezvyklého protěžování a zvýhodňování zaměstnanců MČ Čakovice na úkor obyčejných obyvatel, ke kterým se počítám.

V souvislosti s výše uvedeným bych Vás chtěl požádat o zaslání následujících
informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. kopie znaleckého posudku rodinného domu s přístavbou Něvská 834 na pozemku
parc. č. 1151/16
2. rozpis příjmů a výdaju za období 2000 - 2009 u zmiňovaného domu, rozepsané
zvlášť na bytové a nebytové prostory.

Materiály zašlete elektronickou poštou na adresu odesílatele.

S pozdravem
Jiří Brabec

Poslední úprava: 14.09.2009
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1542441
Náhodný obrázek
DSC00385.jpg