Domovská stránka arrow Vstupte zde je otevřeno! arrow Čím si tedy můžeme být od našich zastupitelů z ODS jistí?

Čím si tedy můžeme být od našich zastupitelů z ODS jistí?

Příspěvek od Daniel Štech
21.09.2010

Čakovická ODS nás vyzývá, abychom ve volbách vsadili na jistotu.

Čím si tedy můžeme být od našich zastupitelů z ODS jistí, pokud jde o dopravní situaci a další bytovou výstavbu?

 Možná se vám zdá, že všechny strany a sdružení, které kandidují do komunálních voleb, hovoří takřka stejným hlasem. V obecné rovině se všichni shodnou, že je třeba přispět ke zlepšení dopravní situace a k harmonickému rozvoji obce. Za obecnými proklamacemi se ale skrývají různé představy.

Podívejme se blíže na některé výroky starostky Aleny Samkové a dokumenty ze zasedání našeho zastupitelstva, abychom zjistili, jaký vývoj nás čeká v případě, že se na radnici nezmění poměr sil.

Začněme v sekci „Otázky a odpovědi“ magazínu U nás v Čakovicích.

Starostka Alena Samková, Otázky a odpovědi, U nás v Čakovicích, 07/08 2008:

Je možno zastavit další bytovou výstavbu do doby vyřešení dopravy? Co to je vyřešení dopravy? Ta je přeci z hlediska územního planu vyřešena. Pražský okruh, který měl být již dávno hotov a jehož dokončení se předpokládá v roce 2012 (optimisté hovoří o roku 2010), odvede tranzitní dopravu mimo naši městskou část. Pokud by někdo měl zastavit výstavbu, tak by to měly být obce bezprostředně sousedící s Prahou. Hlavní problém s dopravou totiž nezpůsobují Čakovičtí, Miškovičtí či Třeboradičtí. Ti jezdí většinou do práce autobusy MHD. Hlavni problém je s těmi, kdo si postavili domek či koupili byt za Prahou a denně dojíždějí do Prahy za prací. Všimněte si, jak je ráno v 8 hodin plné parkoviště HM Globus a jděte se podívat dovnitř. Počet lidi v „krámě“ rozhodně neodpovídá počtu zaparkovaných aut. Obyvatele přilehlých obci si z parkoviště udělali P+R.

Starostka Samková má za to, že na zahlcení příjezdových komunikací do Čakovic mají nově dokončené projekty obytných domů jen malý vliv. Není podle ní proto důvod přestat uvažovat o další bytové výstavbě.

 

Zdá se vám tvrzení, že původní i noví obyvatelé Čakovic používají k cestám do města především MHD, nepodložené? Domníváte se, že další bytová výstavba beztak velmi špatnou dopravní situaci dále zhorší?

 

My také.

 

Starostka Samková vidí vinu na straně „obcí“ za Prahou, které by proto měly „zastavit výstavbu“. Věří-li, že obce mohou zastavit výstavbu, přiznává bezděky, že veřejná správa není ve svém rozhodování zdaleka bezmocná. Jde o to mít vůli a využívat dostupných nástrojů – jak na úrovni městské části, tak na úrovni hlavního města.

 

Nepodporujeme nekoncepční rozvoj bytové výstavby.

 

Výstavbě obytných oblastí musí předcházet zásadní investice do infrastruktury – dopravní i občanské. Naše městská část potřebuje důsledný rozvoj zelených ploch a ploch určených k rekreaci.

Stávající vedení obce nejeví zájem regulovat výstavbu v oblastech, které jsou k výstavbě dle platného územního plánu určené. Tím ale příběh nekončí. Již beztak velkoryse vymezené obytné plochy by si naše zastupitelstvo přálo ještě rozšířit.

 

V podnětech Zastupitelstva městské části na nový územní plán z 5. 9. 2007 nalezneme mimo jiné následující návrhy:

Návrh č. 6, jímž se navrhuje zmenšení ochranných pásem kolem inženýrských sítí (vodovod, elektřina, plynovod). Získaná plocha by se mohla „zastavět rodinnou zástavbou, případně viladomy max. 3 NP“.

 

Necháme-li stranou další dílčí návrhy, týkající se rozšíření plochy pro výstavbu, má v tomto smyslu nejdalekosáhlejší důsledky návrh č. 7. Má podle něj dojít k propojení stávající zástavby východní části kat. úz. Třeboradice a západní části kat. úz. Miškovice“ zástavbou novými rodinnými domy.

 

Naše sdružení se stávajícími zastupiteli v těchto otázkách nesouhlasí.

 

„Srůst“ Třeboradic a Miškovic v jednu velkou obytnou oblast by podle nás vedl k zásadnímu zhoršení životních podmínek v naší městské části. Je třeba zachovat a kultivovat stávající souvislé sídelní oblasti a na přiléhajícím území vhodně rozvíjet infrastrukturu, díky níž může být život v příměstské čtvrti nejen snesitelný, ale i příjemnější než ve městě samotném – sportoviště, zeleň, cyklostezky či komunikace, které uleví přetížené dopravě v obci.

 

Nechceme mít v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích nezvládnutou, chaotickou a jednotvárnou plochu obytných domů.

Takovým příměstským prostředím se vyznačují rozvojové země, ne vyspělé evropské státy.

 

Soudíte-li, že si Čakovice, Miškovice a Třeboradice zaslouží kultivovaný rozvoj, jsme na Vaší straně.

 

Mgr. Daniel Štech (profil autora)

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor anglistika – filosofie. V průběhu studia absolvoval roční studijní pobyt na francouzské univerzitě Lille III. Byl členem studentské kurie Akademického senátu. V současnosti se věnuje překladu zejména odborné literatury a výuce jazyků. V rámci doktorského studia se zabývá teorií politiky. Je čakovickým rodákem.

 

Poslední úprava: 21.09.2010
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1542447
Náhodný obrázek
DSC00362.jpg