Hlukové limity

Demonstrace – hodina hluku

Napsal: Zastěrová Daniela
15.01.2011
Dne 26.1.2011 v 16:00 hod se uskuteční druhá hodinová demonstrace hluku před ministerstvem zdravotnictví na Palackého náměstí (Pozvánka).
Sejdou se tam občané, kterým vadí záměr ministerstva zdravotnictví posunout svým rozhodnutím Českou republiku na úroveň rozvojových států, kde je zdraví občanů až na jednom z posledních míst. Občané budou protestovat proti navýšení limitů hluku, které by pak umožnilo stavět levně dálnice a obchvaty měst bez protihlukových bariér i různých opatření a hlavně bez ohledu na možné poškození zdraví všech, kteří v okolí zamýšlených staveb žijí.

To se bude samozřejmě týkat i možné realizace dálnice, která bude procházet Třeboradicemi i Miškovicemi. Stane se součástí transevropské magistrály, takže k nám do MČ přivede velké množství kamionů mířících ze severozápadu Evropy na jih nebo na východ. Naše MČ se stane spojnicí mezi rušnými výpadovkami Prahy. S původně plánovaným městským okruhem (cca před 50 lety)  to bude mít jen málo společné.
0 Komentáře

Hlukové limity

Napsal: Zastěrová Daniela
15.01.2011

Vyšší limity hluku – příčina některých vážných nemocí

V současné době se diskutuje o nutné dostavbě silničního okruhu okolo Prahy s co nejnižšími náklady. Po dohodě s ministerstvem dopravy, navrhuje ministerstvo zdravotnictví zvýšení hygienických limitů hluku z provozu na pozemních komunikacích o 5 dB v denní době (na 65 dB) a o 510 dB v noční době (na 5560 dB) T Z novela narizeni vlády hluk a vibrace . Odvolává se přitom na směrnice k posuzování noční hlukové zátěže v Evropě, tam se ale uvádějí ještě přísnější limity než jsou naše současné. Viz příloha v originále  WHO - NIGHT NOISE GUIDELINES E92845.pdf

Se  zvyšujícím se hlukem narůstají rizika infarktu myokardu, poruchy spánku, dochází ke snížení imunity, ke stresům a vyššímu užívání sedativ. Zdravotní rizika obyvatel při trvalém hluku nad 40 dB byly potvrzeny např. státním ústavem SZÚ-Praha a Zdravotním ústavem v Brně.

0 Komentáře
Poslední úprava: 15.01.2011
Čtěte více...
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1496318
Náhodný obrázek
DSC00372.jpg