Doprava

Silniční okruh kolem Prahy (a Městské části Čakovice)

Příspěvek od Ing. David Rezek
25.01.2012


V bezprostřední blízkosti Miškovic a Třeboradic se má v relativně blízké budoucnosti stavět severovýchodní část pražského silniční okruhu, která bude přímo napojena na českou dálniční soustavu. Měla by sloužit k vyvedení průjezdní dopravy ze severozápadních Čech (resp. severozápadní Evropy) dále na jihovýchod (resp. dále do jihovýchodní Evropy).

 

V současné době se vytváří platforma, na základě které se plánovaným dálničním okruhem (severní SOKP) přímo dotčené pražské městské části snaží vyvážit a racionalizovat vzájemný poměr mezi potřebou zlepšení (zkapacitnění) dopravní obslužnosti v severovýchodní části Prahy spolu se zájmy ochrany životního prostředí a životních podmínek obyvatel dotčených touto plánovanou stavbou.

 

Tuto platformu v současnosti představují starostové většiny (11) pražských městských částí z oblasti plánovaného SOKP.

 

MČ Čakovice se k této iniciativě nepřipojila, přestože je jedna z těch, kolem které plánovaná dálnice má procházet v bezprostřední blízkosti a vytvářet zde dokonce několik problematických míst.

 

Protože v současnosti v naší MČ není k dispozici žádný zdroj pro získání objektivních informací o SOPK a protože zde dosud nevznikla věcná debata k tomuto významnému tématu, které přitom bezprostředně ovlivní kvalitu života v naší obci na několik generací dopředu, rozhodli jsme se tímto na našich webových stránkách tuto informační platformu vytvořit.


Fakta:

Územní plán hl. m. Prahy (UPn) definoval do katastru Městské části Praha-Čakovice (MČČ) trasu severní části silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), stavbu 520. Tento úsek SOKP začíná v křížení dálnice D8 u obce Březiněves a končí v křížení s R10 za Satalicemi.
Celková délka úseku je 13.15 km, návrhová rychlost komunikace je 100 km/hod. Počítáno je s vybudováním 5-ti mimoúrovňových křižovatek, 8-mi mosty v úseku a v neposlední řadě s celkem 25-ti přemostěními SOKP v trase křížení s místními komunikacemi.

0 Komentáře
Poslední úprava: 09.02.2012
Čtěte více...

Připomínka OS k dálničnímu okruhu

Napsal: Zastěrová Daniela
26.06.2011
Původně MO (městský okruh) je v návrhu ÚPn Magistrátu Prahy plánován již několik desítek let a je veden okrajovými MČ – u nás Třeboradicemi a Miškovicemi (SOKP520). Není to tedy okruh okolo Prahy, ale okruh Prahou. Byl navržen v době, kdy jsme byli izolováni od vyspělé Evropy a na silnicích byl (ve srovnání s dneškem) minimální provoz. Pro účely hlavního města by byl projekt zřejmě v době návrhu dostatečný.
0 Komentáře
Poslední úprava: 24.08.2011
Čtěte více...

Silniční okruh v Běchovicích

Napsal: Radim Zástěra
15.12.2009

Úřad ignoroval hluk. Praze hrozí, že okruh nebude včas

Praha - Při plánování stavby jedné z nejsledovanějších dálnic v zemi - okruhu kolem Prahy - narazily úřady na vážný problém. Obyvatelé 120 domů v Běchovicích na východních okraji hlavního města měli být kvůli nové autostrádě vystaveni nadměrnému a zdraví škodlivému hluku.

Celý článek...

0 Komentáře
Poslední úprava: 26.06.2011

Zvyšování počtu obyvatel je údajně výhodné (=bohatší obec).

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
13.10.2008

 

Ke stanovisku Komise pro dopravu MČ Čakovice k žádostem do osmé vlny změn stávajícího územního hl.m. Prahy z června 2008.


Díky neskrývané touze naší současné starostky Samkové a rady MČ Čakovice po bezpodmínečném zvyšování počtu obyvatel a průmyslových podniků v naší naší obci a jej podporujícím intenzivním stavebním rozvojem, a zároveň s povýtce mlčícím souhlasem našich zvolených zastupitelů, čeká nás pravděpodobně v Čakovicích v nejbližší době další neplánovaný chaotický stavební rozvoj.

Naše současná samospráva nám bohužel nedává absolutně žádné záruky k tomu, aby tento neřízený boom dostal nějaký rozumný rámec.

Je zde pravděpodobně jen ona prvoplánová představa ve smyslu „více obyvatel = více dotačních peněz“ a na druhé straně celkem jednoduchá úvaha developerů typu „více výjimek z platného územního plánu = více povolení stavět = větší zisky“ v území, které dosud v Čakovicích z jejich pohledu „leží ladem“.

Tuto vzájemnou kombinaci dvou partikulárních zájmů považujeme za skutečně značné riziko pro další zdravý rozvoj naší obce. Můžeme jenom věřit, že tyto tendence jsou „jen“ zájmově souběžné, ale nikoli a jakkoli přímo vzájemně propojené.

Tlaky na změnu určení v územním plánu jsou přirozeně veliké: je základním životním projevem developerů tyto tlaky vytvářet. Na druhé straně naši zvolení zastupitelé byli do svých funkcí námi voliči vybráni, aby těmto tlakům rozumně čelili v zájmu nás všech, kteří zde v Čakovicích žijeme.

V této souvislosti nás zaujalo věcné stanovisko Komise pro dopravu MČ Čakovice vydané k žádostem do osmé vlny změn stávajícího územního plánu hl.m. Prahy a prezentované na ZMC 26.6.2008 (zveřejňujeme jej zde).

Při obecné minimální informovanosti občanů v Čakovicích o skutečně závažných záležitostech nevíme, jak s tímto významným materiálem Rada MČ a starostka Samková dále pracují.

Chybí nám dokonce jejich základní vyjádření, zda se tímto osvíceným stanoviskem budou ve svých krocích při jednáních nad intenzivními snahami o změny územního plánu u nás v Čakovicích vůbec řídit.

0 Komentáře
Poslední úprava: 13.10.2008
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520410
Náhodný obrázek
DSC00381.jpg