VODNÍ ZDROJE v ČAKOVICÍCH

RTF
Napsal: Černý Karel
28.01.2010

Čakovice – stav vodních zdrojů

Územní systém ekologické stability krajiny: plánované regionální biocentrum Čakovice. Významné krajinné prvky: niva Mratínského potoka s významnou regulací toku.

Doplňují příspěvky čtenářů též na konci článku.

Z veřejně dostupných informačních zdrojů vyplývá, že v Čakovicích jsou dvě hlavní území významného znečištění vodních zdrojů,  která částečně splývají: je to oblast ekologické zátěže od Daewoo/Avia, a.s. (viz mapa zde oblast není pravděpodobně průběžně monitorována), a ekologická zátěž od společnosti Veltech a.s., Čakovice (více zde), která je nyní sledována v dvouletých odstupech bodovým sledováním vzorků vody z vybraných místních studní.

V polovině 20. století bylo v Čakovicích téměř 400 studní. Dnes se nedá  používat ani jedna bez rizika ohrožení zdraví. Příčinou je velmi závažná kontaminace spodních vod, která je v Čakovicích jedna z nejhorších v celé ČR. Závažné je též to, že se stupeň kontaminace proti očekávání nijak spontánně nezlepšuje. Čelo kontaminačního mraku prostupuje velkou část středu a východní části Čakovic a  zasahuje do prostoru mezi Miškovicemi na  pravém břehu Mratínského potoka, tedy v prostoru, kde se plánuje další rozsáhlá rezidenční zástavba.

Monitorování úrovně znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky v Praze 9 (obce Čakovice- Miškovice).

Objednatel: Česká inspekce životního prostředí  Dodavatel: Ochrana podzemních vod s.r.o. Stav zamoření se neposuzuje ze zvláštních vrtů, pouze ze vzorků vody z některých místních studní.

0 Komentáře
Poslední úprava: 15.01.2011
Čtěte více...

Námitka ke konceptu UPn

RTF
Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
15.12.2009

Věcně shodné připomínky k ÚPn podepsalo v krátké době 535 občanů, těm kdo to nestihli se omlouváme.

Je vidět, že zdravé životní prostředí je pro občany Miškovic, Třeboratic a Čakovic důležité. Připomínky jsou zaměřeny hlavně proti nadměrnému hluku, polétavému prachu a imisím, které nám v budoucnu hrozí bude-li územní plán zrealizován dle konceptu v zájmu několika jednotlivců nebo betonové a stavební lobby.

Textová a grafická příloha námitky na základě věcně shodné připomínky ke
konceptu územního plánu hlavního města Prahy v MČ Čakovice (PDF 1,57MB)

0 Komentáře
Poslední úprava: 15.12.2009

Koncept nového územního plánu a naše MČ Čakovice

RTF
Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
30.11.2009
V zásadách územního rozvoje a plánování se zejména píše o životním prostředí, protože jsme se přeci jenom zařadili do Evropy mezi civilizované státy.
Hlavně se zmiňuje orná půda, která se má měnit pouze na zeleň ať už lesní nebo nelesní pro udržitelný rozvoj území pro další generace.
Na přednášce  ke konceptu nového územního plánu (dne 9.11.09 na Mariánském náměstí) jste si mohli poslechnout řadu architektů, kteří o životním prostředí hovořili a velkou část také věnovali potřebám rozšiřování zeleně a to jak uvnitř Prahy, tak i na okrajích. Upozornili také na naši MČ,  hovořili o zeleni – ta by měla vzniknout přeměnou orné půdy a měla by sloužit Pražanům k rekreaci.
V dnešní době snad již všichni vědí, že míra kvality životního prostředí určuje přímo úměrně zdravotní stav občanů, kteří v dané lokalitě žijí.

0 Komentáře
Poslední úprava: 30.11.2009
Čtěte více...
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1520413
Náhodný obrázek
DSC00386.jpg