Hlukové limity

Napsal: Zastěrová Daniela
15.01.2011

Vyšší limity hluku – příčina některých vážných nemocí

V současné době se diskutuje o nutné dostavbě silničního okruhu okolo Prahy s co nejnižšími náklady. Po dohodě s ministerstvem dopravy, navrhuje ministerstvo zdravotnictví zvýšení hygienických limitů hluku z provozu na pozemních komunikacích o 5 dB v denní době (na 65 dB) a o 510 dB v noční době (na 5560 dB) T Z novela narizeni vlády hluk a vibrace . Odvolává se přitom na směrnice k posuzování noční hlukové zátěže v Evropě, tam se ale uvádějí ještě přísnější limity než jsou naše současné. Viz příloha v originále  WHO - NIGHT NOISE GUIDELINES E92845.pdf

Se  zvyšujícím se hlukem narůstají rizika infarktu myokardu, poruchy spánku, dochází ke snížení imunity, ke stresům a vyššímu užívání sedativ. Zdravotní rizika obyvatel při trvalém hluku nad 40 dB byly potvrzeny např. státním ústavem SZÚ-Praha a Zdravotním ústavem v Brně.

Vyšší povolená hladina hluku by umožnila stavět levně dálniční síť ve městech - bez protihlukových opatření. Pan mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň připouští, že v rozmezí  6570dB hrozí zdravotní rizika, ale že jsou krátkodobě únosná. Bydlí-li někdo u rušné dálnice nebo letiště – je to 24 hodin denně.
Je zajímavé, že ve většině zemí EU (se kterými se stále srovnáváme) mají daleko přísnější limity, než jsou ty naše současné a nikomu nebránily vybudovat hustou dálniční síť včetně obchvatů.
 
Platné limity pro hluk v Evropě - jsou stejné nebo přísnější než jsou naše současné. Viz příloha: Platné hlukové limity v EU 2010 .
 
Pan JUDr. Otakar Motejl – veřejný ochránce práv společně s kolektivem dalších autorů vydali k problematice hlukové zátěže sborník (136 stran) viz příloha: Hlukova zatez- ochránce práv , kde se veřejný ochránce práv zcela nepokrytě staví na stranu hlukem postižených obyvatel ČR a kritizuje zde snahy a metody státního aparátu včetně vyhýbání se účinným řešením, která by minimalizovala poškozování zdraví obyvatel vlivem nadměrného hluku.   
       
Přílohy:
WHO - NIGHT NOISE GUIDELINES E92845.pdf
Platné hlukové limity v EU 2010
Hlukova zatez- ochránce práv

                                            
Poslední úprava: 15.01.2011
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1257874
Náhodný obrázek
dsc00360.jpg