Domovská stránka arrow Stavby které nás znepokojují arrow Sídliště "U zámeckého parku"?

Sídliště "U zámeckého parku"?

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
25.10.2008
Sídliště „U zámeckého parku“ nebo „Mezi Baumitem a betonárkou s drtičkou“ či „Mezi dvěma rušnými silnicemi“  - jak se nakonec bude jmenovat???


Hlavním kritériem a ukazatelem pro rozvoj naší MČ Čakovice je pouze co největší počet bydlících obyvatel. „URBANISTIKA“ a  „UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ“ jsou pojmy, kterými se vůbec nikdo nezabývá.


V Čakovicích  vyrostla první část velkého sídliště, které má lákavý název „U zámeckého parku“. Do naší městské části přibylo mnoho podnájemníků, ale také občanů, kteří si byt koupili do osobního vlastnictví,  domnívajíc se, že v zeleni. Prudký nárůst obyvatel v naší obci a v jejím okolí, způsobuje vážné  dopravní problémy. Neprůjezdnost v Cukrovarské ulici a pomalé popojíždění v ulici Tupolevově v Letňanech je na denním pořádku. Páteřní komunikace v naší MČ nejsou na takový nárůst obyvatel nijak připraveny. S každou další výstavbou se zhoršuje naše životní prostředí, hlavně v okolí průjezdných silnic. Namísto vysazení větších souvislých ploch zeleně okolo sídliště se budou stavět další a další obytné domy a na severozápad od sídliště vybuduje firma LB IMMO betonárku s drtičkou betonu.


Co se plánuje v okolí sídliště U zámeckého parku:

1) Silnice místo cesty od Baumitu přes biokoridor do Třeboradic (ul. Tryskovická)

Sídliště U zámeckého parku má v současné době rušnou silnici (Schöllerovu) pouze na jedné straně. Ulice Tryskovická (na druhé straně blíže k žel. trati) je využívána obyvateli sídliště ke klidným procházkám a slouží i jako cyklocesta pro všechny obyvatele městské části (MČ), aniž by museli inhalovat zplodiny a prach z projíždějících vozidel. Je to jedno z mála míst v Čakovicích, kde se nikdo nemusí bát, že ho porazí auto.
Cesta od sídliště k biokoridoru Od biokoridoru k sídlišti – plánovaná silnice
Cesta od sídliště k biokoridoru
Od biokoridoru k sídlišti – plánovaná silnice
Z klidné cesty se má stát dopravní stavitelská tepna pro nové sídliště U zámeckého parku II mezi stávající stodolou resp. Kopretinou až k Baumitu biokoridorem potoka s napojením na silnici s výjezdem na ulici Za tratí. Dopravní infrastruktura se ovšem plánuje vždy před zahájením výstavby, takže potřeba nové silnice, která by procházela přírodním zákoutím Čakovic, je zřejmě zástupný problém. Průjezdnost Cukrovarské a Tupolevovy ulice by to samozřejmě nevyřešilo, pouze by se nenávratně zničilo probouzející se přírodní prostředí Mratínského potoka a blízkého rybníku – dříve odkalovací nádrže cukrovaru. Více fotek míst, kde se plánuje silnice místo zeleně  zde 01 03 09 10 11 12 14 17 19 21 23 25
I na tomto případu je vidět, jak nešetrný přístup k přírodě radní a zastupitelé v Čakovicích mají.

Ještě navíc (v rámci tohoto projektu) schválili naši radní vydat firmě LB IMMO a.s. 16.200.000,- Kč za různé (pro firmu LB IMMO a.s). nepotřebné pozemky a části cest v bývalém cukrovaru a  okolí. Součástí nákupu je i silnice, kterou ke svému podnikání firma LB IMMO a.s používá a je jejím vlastníkem. Lze se jen dohadovat, kdo z takové transakce bude mít prospěch, ale rozhodně to nebudou občané Čakovic.

Několik objektů nákupu za 16,2 mil. Kč:

Část komunikace v cukrovaru 292m2 Pozemek k rekreaci vedle hučícího Baumitu Silnice využívaná firmou Baumit
Část komunikace v cukrovaru 292m2 Pozemek k rekreaci vedle hučícího Baumitu Silnice využívaná firmou Baumit
Nákupem nepotřebných pozemků a nemovitostí vedle hlučného Baumitu dojde k zadlužení naši MČ až do roku 2012 (splátky jsou rozloženy na 4 roky).  Součástí nákupu jsou i koleje býv. vlečky v cukrovaru, o které se bude muset MČ (jako nový majitel) starat a tím bude také docházet k odlivu finančních prostředků v dalších letech. Tento zvláštní obchod probíhá v době, kdy stále chybí v centru Čakovic hloubková kanalizace a většina chodníků je v dezolátním stavu. Více fotek nakupovaných  pozemků aj nemovitostí  zde 01 03 05 07 09 11 13 14 17 19 21 25 27.
Firma LB IMMO a.s. dostala od našich radních a zastupitelů předběžný souhlas k výstavbě betonárky (možná i s drtičkou betonu) v lokalitě u teplárny Třeboradice  (západně od Třeboradic tj severozápadně od nového sídliště U zámeckého parku).
2) Betonárka (pravděpodobně i s drtičkou betonu) vedle teplárny Třeboradice v blízkosti nového sídliště U zámeckého parku
Radní a zastupitelé v Čakovicích považují betonárku za vhodnou stavbu do blízkosti nového sídliště (není se co divit, neboť také hlučný Baumit s novou silnicí u rybníku bude dominantou nové „rekreační zóny“). Množství nákladních aut, která budou přivážet suroviny pro výrobu a následně rozvážet betonové směsi do okolí, nepovažují za nic, co by mohlo zhoršovat naše životní prostředí. Nákladní auta prý budou jezdit (přes „zadní obce“) ulicí Za tratí a přes Hovorčovice dále ve směru na Brandýs n/L, takže to prý nebude nikomu vadit. V našem okolí je několik betonárek s dostatečnou kapacitou i do budoucna, takže stavět další a to na místě vyhrazeném pro izolační zeleň je při nejmenším nerozumné. Tato stavba zřejmě souvisí i s výše zmíněným „nákupem“ nepotřebných pozemků za 16,2 mil. Kč od firmy LB IMMO, která o novou betonárku usiluje.  Více fotek  zde 01 03 05 07 .
Výhled ze sídliště na silnici Za tratí, teplovod, budoucí betonárku, drtičku betonu a budoucí městský okruh
Pohled na sídliště od teplárny a budoucí betonárky s drtičkou
Jaký další zdroj znečištění nás čeká vedle teplárny místo izolační zeleně od budoucího velmi rušného městského okruhu??? 
Výhled ze sídliště na silniciZa tratí, teplovod, budoucí betonárku, drtičku betonu a budoucí městský okruh Pohled na sídliště od teplárny a budoucí betonárky s drtičkou
Jaký další zdroj znečištění nás čeká vedle teplárny místo izolační zeleně od budoucího velmi rušného městského okruhu???
3) Drtička betonu, popř. skladování sutě (u betonárky) vedle teplárny Třeboradice v blízkosti nového sídliště U zámeckého parku.  Na územním plánu (ÚPn) jsou stále vyznačeny dvě plochy TVO (odpadové hospodářství).

Toto zařízení je stále ve hře,  na územním plánu je vyznačeno vedle zmíněné betonárky. I když jsme slyšeli od pani starostky Samkové ujištění, že si na tomto místě dovede představit sportoviště nebo zahradnictví, bohužel nic v tomto směru neudělala, naopak, místo kvalitní  izolační zeleně, která je potřebná na odstínění budoucího městského okruhu, prosazuje hlučnou a prašnou výrobu ke škodě širšího okolí.
4) Dálniční městský okruh v blízkosti sídliště U zámeckého parku, ale i Třeboradic, Miškovic a Čakovic

Pro celou naši městskou část bude dálniční městský okruh velkou zátěží. Bude zde denně  projíždět 50 - 100 tisíc kamionů, nákladních i osobních aut (transit z dálnice D1 přes severní Čechy do Německa). Dojde k nárůstu hluku, prachu a zplodin v celé naší oblasti a tudíž i (dle nedávné odborné analýzy komise AV) k zvýšené nemocnosti dětí i vyšší úmrtnosti dospělých obyvatel. Je prokázané že zdraví je v přímé úměře ke kvalitě životního prostředí. Již nyní pociťujeme zhoršení, které je způsobené nárůstem dopravy.

I když se říká, že se jedná o obchvat Prahy, dálnice bude procházet přímo naší městskou částí bez téměř žádného odstínění izolační zelení, na kterou zde již nezbývá prostor, zvláště, dochází-li postupně ke změnám v ÚPn, kde se ruší zeleň a orná půda se mění (místo na zeleň) na oblasti čistě obytné. Odbornými doporučeními se v MČ nezabývají ani radní ani většina zastupitelů a tak postupně dochází  k nevratným škodám v celé naší oblasti, nejen v naší MČ.

Poslední úprava: 05.07.2012
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1317514
Náhodný obrázek
DSC00380.jpg