Domovská stránka arrow Informovanost občanů arrow Informovanost občanů arrow JE „U NÁS V ČAKOVICÍCH“ SKUTEČNĚ ZADARMO?

JE „U NÁS V ČAKOVICÍCH“ SKUTEČNĚ ZADARMO?

Napsal: Černý Karel
20.08.2010

„Dívejte se kolem sebe s otevřenýma očima a ptejte se… Bude Vám odpovězeno.“
U nás v Čakovicích, rubrika Otázky a odpovědi, leden 2001
Alena Samková,
 starostka Čakovic

„Rada MČ je tu od toho, aby řádně hospodařila s veřejnými prostředky. 
Zacházet s obecným majetkem musí jako by byl vlastní.“
JUDr. Miroslav Krištof,
zástupce starostky a radní MČ Čakovice

„Časopis „U nás v Čakovicích“ je především informačním periodikem čakovické radnice.
Nechceme, aby se z něj stalo kolbiště politických názorů, sprostoty a anonymů.
Nikdo z nás nechce, aby tento obraz byl negativní. Proto je třeba stanovit pravidla.“
Rada MČ Čakovice,
pravidla pro zveřejňování příspěvků, 2001

U nás v Čakovicích
Informační zpravodaj pro občany Čakovic,  Miškovic  a  Třeboradic
Redakční rada:  Rada MČ Čakovice
Zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha-Čakovice

Doplňují příspěvky čtenářů též na konci článku.

Všichni dobře víme, že obchodnické triky o prodeji něčeho „zdarma“ obvykle dobře míří na to, jak nás o peníze ještě více připravit.

Nenechme se i zde nijak mýlit: časopis „U nás v Čakovicích“ každého z nás stojí docela hodně. Dokonce několikanásobně více, než v jiných srovnatelných pražských městských částech.

 

Co nás „U nás v Čakovicích“ vlastně stojí?

Roční výdaje (r.2009) na vydávání časopisu byly 545.012 Kč a jsou jedny z nejvyšších mezi jinými srovnatelnými městskými částmi Prahy. Časopis je vydáván v počtu 4.200 výtisků. Dostáváme jej všichni v Čakovicích bezplatně do poštovních schránek.

Co považujeme za zvláště nepříznivé je to, že -přestože se jinak nezměnila kvalitativní a informační úroveň - se výrazně zvýšila cena, kterou za vydávání „U nás v Čakovicích“ musíme platit.

V roce 2007 došlo k formální úpravě tisku: původní „zelená“ verze přešla na současnou pestrobarevnou. V té době naše radnice poskytla toto oficiální vyjádření: Přechod na barevnou verzi nabídl vydavatel (MCH-TECH) za stejnou základní cenu (tj. do počtu 12 stran) jako u verze ,,zelené“.“

Přes toto ujištění nicméně náklady na obecní časopis stouply v průběhu posledních 2 let dále téměř o polovinu. V r. 2007 byly oficiálně udávané roční náklady „U nás“ v Čakovicích" ve výši 385.790 Kč a v přepočtu na tehdejší počet obyvatel v Čakovicích (cca 8.000) se tehdejší náklady (48 Kč) se zvedly o čtvrtinu na současných cca 62 Kč pro každého z nás.

V roce 2007 sousední MČ Letňany (2x větší MČ než Čakovice) měla v rozpočtu pro svůj časopis „Letňanské listy“ vyhrazeny výdaje ve výši 250.000 Kč při nákladu 8.700 výtisků.

Tehdy vydávání jejich listu (sazbu) prováděla společnost Ing. Chlup, MCH-TECH,  (stejná firma, která v současnosti stále vydává "U nás Čakovicích".) I kvůli této ceně se MČ Letňany (již v r. 2007) rozhodla další smlouvu s firmou Ing. Chlup, MCH-TECH neprodloužit a vydávání svého časopisu dále zadala jiné společnosti. Tím se pro MČ Letňany časopis stal skutečně "zdarma," neboť náklady jsou kryty příjmy z inzerce. Zdali se tak stalo na úkor zhoršení kvality Letňanských listů lze posoudit na této webové stránce: zde

Zveřejněný poměr příjmu z inzerce k celkovým nákladům „U nás v Čakovicích“ představuje pouze asi 15%; přitom rozsah (plocha) inzerce je v porovnání např. s Letňanskými listy srovnatelný.

Čím to je, že rada MČ Čakovice, která výhradně řídí vydávání časopisu „U nás v Čakovicích“, je tak značně nešikovná? V běžné praxi by se tento výsledek nazval manažerské selhání.

Jak to vypadá jinde?

Petrovice jsou pražskou městskou částí jen o málo menší než Čakovice. Pan Petr Říha, zástupce starostky (24.6.2010) na tuto otázku odpovídá (informaci poskytlo OS Třeboradice):

Petrovický zpravodaj vychází v nákladu 2.700 ks. V Petrovicích žije 6.000 lidí. Zpravodaj vychází 5x ročně a jedno číslo vyjde cca na 30.000 Kč. Jsou to náklady bez příspěvku za reklamy. Reklam se ale snažíme nedávat moc, cíleně je nesháníme, jen spíše umožňujeme místním podnikatelům inzerovat v místním periodiku.

Roční náklady na časopis jsou v Petrovicích 150.000 Kč. Kvalitu a informační hodnotu petrovického časopisu je možné posoudit na této webové adrese: zde 

Zbraslav se svou velikostí, strukturou a počtem obyvatel velmi podobá Čakovicím. Zde mají v současnosti náklady na vydávání svého ičasopisu "Zbraslavské listy“ také zcela nulové; v r. 2006 vydávání časopisu přineslo obci dokonce příjem 77.000 Kč. Časopis vydává odbor kultury a vzdělávání MČ Zbraslav.

Výdaje jsou kryty příjmy z inzerce a dokonce z přímého prodeje časopisu za 5 Kč. Díky skutečně dobré kvalitě a velmi zajímavému obsahu se měsíčně prodá téměř 1.300 výtisků (!) a to i přesto, že po 2 týdnech od tištěného vydání je kompletní obsah časopisu volně zpřístupněn na webu zbraslavské radnice.

Nevěříte, že je to možné? Přesvěčit se lze zde.

Kdo by dokázal odhadnout, kolik lidí by si Čakovicích měsíčně kupovalo „U nás v Čakovicích“ i jen za těch 5 Kč, když jej všichni musíme odebírat za více než 0,5 milionu Kč ročně?

Získáváme za tuto vysokou cenu vyšší kvalitu?

Jak vypadá v současnosti možnost veřejnosti se svobodně vyjadřovat k tématům veřejného zájmu v periodiku „U nás“?  

Nikoli, nijak. Čakovická veřejnost nemá žádnou možnost v tomto periodiku placeným z veřejných prostředků publikovat.

Na jaře r. 2008 OS Čakovice 2007 velmi uvítalo v „U nás v Čakovicích“ náznak otevření nové diskusní rubriky “Polemika” hned prvním příspěvkem, který  otevíral důležité téma chybějící strategie rozvoje životního prostředí v naší městské části s ohledem na úbytek veřejně přístupné zeleně na úkor rozsáhlých stavebních investic.

Tento nadějný záměr nicméně zanikl hned v samém počátku. Dále k otevřené výměně názorů v našem veřejném periodiku již nikdy nedošlo.

Co je možné v našem veřejném časopise „U nás v Čakovicích“ publikovat, docela dobře dokládá vůbec jediný zde otištěný příspěvek OS Čakovice 2007:

Jsme OS Čakovice 2007. Jsme rádi, že naši radní a zastupitelé mají realizaci biokoridorů, příměstských lesů a lesoparků dlouhodobě ve svých volebních programech mj. také i proto byli námi do svých důležitých funkcí zvoleni. Jsme rozhodnuti je při plnění těchto volebních programů aktivně podporovat. Potřebujeme zachovat a udržet stávající stavební činností dosud ještě neznehodnocené plochy pro veřejně přístupnou zeleň, abychom zde mohli aktivně odpočívat, pečovat o své zdraví a příjemně žít…“

Redakční rada "U nás v Čakovicích" přijala tento příspěvek, nicméně však  pouze jako placenou reklamu (zaplatili jsme ji sbírkou mezi členy OS Čakovice 2007).

Tím jsme si však v praxi ověřili, jaké jen zcela bezduché příspěvky „U nás v Čakovicích“ mohou vycházet. Zároveň s tímto „testovacím“ příspěvkem, naše OS Čakovice 2007 zaslalo redakci časopisu „U nás v Čakovicích“ skutečně věcný příspěvek k danému tématu. Ten nicméně již nikdy zveřejněn nebyl, zcela bez jakékoli -alespoň formální- odpovědi redakce.

Zcela obdobnou zkušenost s uzavřeností obecního časopisu „U nás v Čakovicích“ jakékoli svobodné diskuzi má též OS Třeboradice. Jejich pokus o zveřejnění příspěvku skončil tímto úředním vyjádřením (13. 9. 2006):

„Rada městské části Praha Čakovice jako redakční rada periodika U nás v Čakovicích rozhodla, že příspěvek (event. placená inzerce) občanského sdružení OS Třeboradice, zaslaný dne 30.8. 2006, nebude zveřejněn. Rada mě nepověřila sdělit Vám tuto skutečnost, ani důvody, proč takto rozhodla. Zasahovat do činnosti samosprávného orgánu, tj. rady MČ, tajemníkovi nepřísluší - viz zákon číslo 131/2000 Sb. o hl. městě Praze- a o rozhodnutí v rámci výkonu veřejné správy se zde nejedná. Ing. Milena Pekařová, tajemník MČ Čakovice“

Výhodou naší doby proti minulému režimu nesvobody je skutečnost, že tuto uzavřenost (ze slušnosti ji nenazýváme cenzurou) bylo možné celkem snadno nahradit našimi publikacemi v otevřeném mediu – internetu na těchto našich webových stránkách. Ostatně právě skutečnost, že tyto webové stránky vůbec musely vzniknout, svědčí o tom, že obecní časopis „U nás v Čakovicích“, vydávaný z našich společných peněz našimi současnými zvolenými zastupiteli je pro jakoukoli svobodnou diskuzi veřejnosti úplně uzavřen a je tím vlastně zneužit  proti svému vlastnímu poslání.

Ve skutečnosti „U nás v Čakovicích“ přináší jen značně plytké povrchní informace, kde vybočují snad jen zprávy ze života mateřského centra, klubu seniorů a našich hasičů. Kromě občasných zpráv o akcích čakovické základní umělecké školy v časopise zcela chybí informace z místní kultury, což ostatně jen potvrzuje, že v posledních letech kulturní a společenský život v Čakovicích prakticky zanikl.

Pokud nemají naši občané možnost vyjádřit své názory k problematice projednávané jejich zvolenými zástupci, nemají ani zvolení zastupitelé možnost poznat skutečné názory občanů, jejichž zájmy by z podstaty měli hájit. Tím trpí základní smysl zastupitelské demokracie a kvalita místní samosprávy.

Žijete stále ještě v přesvědčení, že časopis „U nás v Čakovicích“ dostáváme zadarmo?

Rádi uveřejníme Váš názor – u nás je stále otevřeno!

 

Příspěvek k článku OS Třeboradice - je zde (napsal p. M. Hrubý)

Poslední úprava: 01.09.2010
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1317516
Náhodný obrázek
dsc00359.jpg