Domovská stránka arrow Zajímavosti z jiných MČ Prahy arrow 32 milionů Kč na Centrální park Kbely ze strukturálních fondů EU

32 milionů Kč na Centrální park Kbely ze strukturálních fondů EU

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
25.10.2008

Kbelák - číslo 19:

Získaný finanční příspěvek na park bude v hodnotě cca 32 mil. Kč. V prostoru bývalých zahrádek mezi ulicemi Železnobrodská, Žacléřská, Martinická a Semčická (přímo mezi lesoparkem a rybníkem) tak může začít vznikat nový rozsáhlý park. Bude mít výměru cca 3,5 ha a kromě již dnes vzrostlých stromů bude obsahovat i revitalizovaný potok s mnoha novými prvky (např. tůní). Bude zde umístěn například amfiteátr, tábornické místo, dětské hřiště, oddechové kouty pro různé generace, lavičky, cestičky i cyklostezka navazující na místní cyklotrasy apod.

Samozřejmostí bude pouliční světlení a další parkový mobiliář. Nový park vzniká s podporou Hlavního města Prahy. Odobor ochrany prostředí MHMP, stejně tak jako Agentura ochrany přírody a krajiny či Česká inspekce životního prostředí pod. nad realizací parku dohlížejí a jsou našimi poradními orgány. Realizace tedy proběhne korektně dle současně platné legislativy a bude citlivě a šetrně dotvářet přírodě blízký ráz okolí místní vodoteče.

Projekt parku je rozdělen do dvou částí. první část – financovanou z právě získaných rostředků ze strukturálních fondů EU – řeší hlavní prostor parku mezi ulicemi Martinická, Žacléřská a Železnobrodská s jeho vybavením (výšepopisovaným + na obrázku silněji) a druhá část – financovaná z prostředků OMIMHMP – pak navazující prostor podél trati, vybudování podchodu pod tratí s přilehlými cestičkami a napojení na již stávající cesty lesoparku a ulici Semčickou.Za zmínku jistě také stojí i to, že probíhala dlouhodobá, náročná jednání s Českými dráhami o místě vedení, vzhledu a šířce podchodu. České dráhy, se dle posledních informací snaží vyjít MČ vstříc a budou souhlasit s původně navrhovanou optimální variantou využití a vzhledu podchodu, kdy při požadované šířce 3m bude podchod nejen osvětlen umělým osvětlením, ale prosvětlen i jeho zkrácením a rozšířením křídel vstupní terasy, přičemž umístění bude nad současným potokem. Tok potoka bude umně zakomponován do stavby tunelu, pod částečně průhledné rošty.

Druhá část parku si tudíž vyžádá další nemalé prostředky hrazené OMI MHMP, ale o nich, i dalším vývoji a realizaci projektu vás budeme dále informovat.Nový park bude nejen spojnicí mezi dvě mapřilehlými parkovými prostorami – kolem rybníka a lesoparku za tratí, ale přirozeně doplní již existující rozsáhlý parkový komplex prostupující celou městskou částí. Bude napojen na naši stávající síť cyklotras Kbelský okruh) a dále cyklotrasy Středočeského kraje z jedné strany (východní),a po vybudování Lesoparku Letňany najeho cyklostezky ze strany druhé (západní). Současně se stane přirozeným prodloužením (i vzhledem k výběru ponechaných a dosazených dřevin) Biokoridoru Vinoř–Kbely. Svým environmentálním a společenským významem přispěje k více než zajímavému urbanistickému řešení zeleně tétoměstské části, a jsme přesvědčeni, že bude přínosem nejen rozvoji životního prostředí naší oblasti, ale i všem obyvatelům Kbel i blízkého okolí, tedy právě vám.

Bc. Jan Lípavedoucí OŽPD

Poslední úprava: 05.07.2012
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1392845
Náhodný obrázek
DSC00363.jpg