Domovská stránka arrow Doprava arrow Dálniční okruh arrow Připomínka OS k dálničnímu okruhu

Připomínka OS k dálničnímu okruhu

Napsal: Zastěrová Daniela
26.06.2011
Původně MO (městský okruh) je v návrhu ÚPn Magistrátu Prahy plánován již několik desítek let a je veden okrajovými MČ – u nás Třeboradicemi a Miškovicemi (SOKP520). Není to tedy okruh okolo Prahy, ale okruh Prahou. Byl navržen v době, kdy jsme byli izolováni od vyspělé Evropy a na silnicích byl (ve srovnání s dneškem) minimální provoz. Pro účely hlavního města by byl projekt zřejmě v době návrhu dostatečný.

Za posledních 10 let se situace rapidně změnila. V okrajových MČ vyrostlo na volných plochách mnoho obytných domů a přibylo také velké množství aut. Po vstupu do EU se naše republika stala součástí sítě tranzitní dopravy TEN-T a vybudovaný okruh v naší MČ by byl samozřejmě určen i pro těžkou kamionovou dopravu mířící ze severu Evropy na jih, ze západu na východ a naopak.

Takže místo aby se nám od dopravy odlehčilo, byla by situace o mnoho horší než dnes (navýšení hluku, jemného prachu PM10, kysličníků dusíku NOx aj.)
Občanské sdružení Čakovice 2007se více jak 3 roky o okruh zajímá. Navržená varianta na severu Prahy nesplňuje hlukové a imisní normy, proto soud návrh okruhu v některých plánovaných místech zrušil (v Suchdole a v Běchovicích).  


Občanské sdružení podalo připomínky k Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje – k vedení Silničního okruhu kolem Prahy – podpořilo návrh okruhu mimo Prahu, který zpracoval Ing. Milan Strnad.

Součástí textu jsou i přílohy:
A. Komentář k SOKP od Ing. Milana Strnada, autorizovaného inženýra pro dopravní stavby
B. Mapa ke komentáři k SOKP - návrh regionálního okruhu (SOKP region schema s legendou

 
Text připomínky

Poslední úprava: 24.08.2011
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1257921
Náhodný obrázek
DSC00375.jpg