Domovská stránka arrow Oficiální dokumenty OS arrow DALŠÍ ZÁVADNÁ VERZE JEDNACÍHO ŘÁDU MČ ČAKOVICE

DALŠÍ ZÁVADNÁ VERZE JEDNACÍHO ŘÁDU MČ ČAKOVICE

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
11.10.2008
 
V Čakovicích je v poslední době téměř obvyklé střídat jeden pochybný Jednací řád zastupitelstva za druhým.
 
Historii řady verzí Jednacích řádů zastupitelstva MČ Čakovice popisuje dokument Osadního sdružení Třeboradice, který uvádíme zde.
 
4.8.2008 byla přijata v krátké době již šestá novela Jednacího řádu zastupitelstva MČ Čakovice, nicméně bohužel opět závadná.
_________________________________________________________________________________
 
Předposlední novelizace jednacího řádu (přijatá v listopadu 2007) občanům výslovně omezila právo vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva k projednávaným věcem předtím, nežli bude o věci rozhodnuto.
 
Takto významný zásah do našich práv jsme považovali za natolik závažný, že jsme požadovali neodkladnou nápravu (ústně i písemně) přímo při jednání zastupitelstva – (podrobněji zde), nicméně zcela marně.

Poté jsme se obrátili s jasně formulovanými námitkami (12.3.2008) na nadřízený Magistrát hl.m.Prahy – nicméně také zcela bezvýsledně (odpověď Ing. Martina Trnky, ředitele Magistrátu ze dne 25.3. 2008 je zde).
 
Naším podnětem se seriozně zabývalo v létě letošního roku až následně oslovené Ministerstvo vnitra ČR a Kancelář ombudsmana.
 
 
Na základě nálezů o závadnosti Jednacího řádu zastupitelstva MČ Čakovice Kancelář ombudsmana a Ministerstvo vnitra ČR doporučily Magistrátu hl.m. Prahy zajistit jeho nápravu a doporučily zároveň přezkum a zpřehlednění jednacích řádů všech pražských městských částí (podrobněji zde).
 
Naši zastupitelé se o Magistrátem vyžádanou opravu jednacího řádu sice pokusili urychleně, nicméně dosti uspěchaně a nestandardním způsobem: přímo na zasedání zastupitelstva dne 4.8.2008, mimo oznámený program jednání, předložil JUDr. Krištof zastupitelům další upravený jednací řád. A zastupitelé jej následně bez přípravy a bez prostudování na místě hned přijali.
 
Způsob projednávání další verze JŘ MČ Čakovice na zasedání zastupitelstva dne 4. srpna 2008 je zdokumentován zde.
 
Chyby předchozí verze jednacího řádu jsou zde napraveny zcela nedostatečně. Sice se povolují příspěvky cizích státních příslušníků na zasedání zastupitelů u nás v Čakovicích a odkazuje se na respekt k uzavřeným mezinárodním smlouvám, nicméně naši vlastní občané nyní mohou vyjadřovat svá stanoviska a podněty na zasedání zastupitelstva pouze k určeným bodům programu a to dopředu písemnou formou vyvěšením na desce, která „se vyvěsí v zasedací místnosti“. Vzdáleně to může připomínat dětské prosby Ježíškovi.
 
Současná verze Jednacího řádu zastupitelstva MČ Čakovice je zde .

Naši občané nemají nikde a nijak zaručeno, že se před zasedáním vůbec mohou s důležitými projednávanými materiály seznámit (sami zastupitelé si tuto možnost limitovali s pouhou sedmidenní lhůtou !) a není zcela nijak upraven další závazný postup při vyřizování podnětů a dotazů vznesených občany.

Tento jednací řád opět omezuje právo občanů vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva a provádět výkon samosprávy. Jednací řád znovu neumožňuje uplatnit právo občana svobodně se vyjádřit během jednání zastupitelstva a plně vyjádřit své stanovisko před tím, než bude o věci rozhodnuto. Vyvěšením na jakési „nástěnce“ není nijak zaručeno, že se stanovisko vůbec dostane k zastupitelům, je tím vyloučena možnost reagovat na průběh rozpravy a na nové skutečnosti sdělené až na zasedání.

Můžeme opět námi zvoleným zastupitelům jen připomenout, že pokud je zákonem přiznáno občanům právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska, je vyloučené, aby jednotlivá zastupitelstva skrze své jednací řády posléze toto právo občanům omezovala či dokonce znemožňovala.
Ohledně realizace tohoto práva občanů je zastupitelstvu pouze umožněno jednotlivě si stanovit procedurální postup realizace tohoto občanského práva a to právě prostřednictvím jednacích řádů, ovšem tak, aby nedocházelo k omezení dotyčného práva občanů.
 
Nadále očekáváme urychlenou nápravu závadností Jednacího řádu MČ Čakovice.
 
Vyzýváme především starostku Samkovou, aby tuto nápravu vadného stavu neprodleně zajistila. 
 
Je v našem společném zájmu, aby se tento opět vadný Jednací řád zastupitelstva nestal dalším předmětem nespokojenosti, stížností a žalob občanů a také další ostudou Čakovic.
Poslední úprava: 14.10.2008
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1317515
Náhodný obrázek
dsc00359.jpg