Domovská stránka arrow Oficiální dokumenty OS arrow Dokument OS č. 05/2007 k JEDNACÍMU ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MČ ČAKOVICE

Dokument OS č. 05/2007 k JEDNACÍMU ŘÁDU ZASTUPITELSTVA MČ ČAKOVICE

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
28.11.2007

Na jednání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice, které se uskuteční dne 28.11.2007, je zařazen jako 2. bod jednání návrh rady MČ (zpravodaj Dr. Krištof) na nový Jednací řád zastupitelstva Městské části Praha – Čakovice.

Jednací řád nepřijatelně zruší právo občanů MČ vyjadřovat na veřejném zasedání zastupitelstva MČ svá stanoviska.

Návrh umožňuje občanům pouze omezeně uplatnit své dotazy, podněty a návrhy a to pouze mimo vlastní jednání zastupitelstva, resp. až po jeho ukončení a pouze při splnění velmi podivně stanovené podmínky „pokud to časové a technické možnosti dovolují“. Ev. následná diskuze tím bude považována pouze za jakousi „volnou debatu s občanskou veřejností“, vedenou již mimo rámec zasedání zastupitelstva a tedy bez povinnosti záznamu vznesených příspěvků a bez povinnosti zastupitelů jakkoli na diskusní příspěvky občanů reagovat. Připouští se zde pouze možnost, nikoli však povinnost, zastupitelů na podněty občanů reagovat. Návrh nijak neurčuje postup při vyřizování podnětů a dotazů vznesených občany, a to ani odkazem na příslušné platné právní předpisy.

Kromě závažného okleštění práv občanů zde zastupitelé oklešťují též práva sami sobě nově stanovenými podmínkami, jako např. zkrácenou časovou lhůtou pro získání podkladů pro svoji řádnou přípravu na jednání zastupitelstva, vyloučením možnosti tajného hlasování atd.

Návrh nového Jednacího řádu zastupitelstva MČ Čakovice, bude-li přijat, se tak dostane do rozporu se zákonem a bude proto protiprávní. Tím i následná rozhodování zastupitelstva MČ by mohla být zpochybněna jako právně vadná se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro nás pro všechny.

Dostáváme z této snahy našich zastupitelů značně nepříjemný pocit, jakoby občané své zvolené zastupitele nyní pouze zbytečně obtěžovali a nevhodně zdržovali.

Všechny odpovědné aktivity nás, plnoprávných občanů, by měly být našimi zastupiteli přijímány vstřícně a pozitivně. Zvolili jsme si je přeci proto, aby nás řádně a odpovědně zastupovali a ne proto, abychom je museli soustavně sledovat, zda se nesnaží nás jakkoli obejít a omezovat naše práva. Očekáváme od nich naopak to, že budou vše dělat proto, abychom mohli být dobře informováni a mohli se náležitě spolupodílet na správě věcí veřejných.

Návrh Jednacího řádu MČ Čakovice pro zasedání ZMČ č. 6/2007 dne 28.11.2007.

Dokument OS č. 05/2007 k návrhu nového Jednacího řádu zastupitelstva MČ Praha- Čakovice

 

Aktualizace !

(28.11.2007) Stanovisko Občanského sdružení Čakovice 2007 před hlasováním zastupitelů přednesl zastupitel Ing. Stránský. Jeho příspěvek na téma jednání zastupitelstva k Jednacímu řádu zveřejňujeme zde, s jeho přímým souhlasem a v plném znění.

 

Zastupitel Dr. Krištof, překladatel návrhu nového Jednacího řádu, v reakci doporučil Občanskému sdružení, aby „si přečetlo zákon o Hlavním městě Praze a případně, že nemají dostatek právních znalostí, nabídl své služby, aby jim (Občanskému sdružení) vysvětlil věci, které se učí na právnické fakultě v prvním ročníku teorie státu a práva.. (citováno ze zápisu z jednání MČ Čakovice).

 

Přes vydané stanovisko Občanského sdružení Čakovice 2007 k návrhu nového Jednacího řádu jej následně zastupitelstvo schválilo hlasy 15 členů, 3 členové se zdrželi hlasování a jeden byl proti.

 

Naši zvolení zastupitelé tedy nový Jednací řád schválili v rozporu se zákonem.(16.12.2007) Protože jsme dosud nezaznamenali zcela žádnou odezvu ze strany našich zvolených zastupitelů, rozhodli jsme se znovu vyzvat orgány městské části, aby v rámci samostatné působnosti neprodleně zjednaly nápravu tohoto nepřijatelného stavu.

 

Dopis Občanského sdružení Čakovice 2007 ze dne 17.12.2007 starostce zveřejňujeme zde .

Vycházíme t.č. ze zásady, že bychom si nejlépe měli umět chybu vyřešit především sami tady v Čakovicích. Jestliže bychom to dokázali, hodně by to pomohlo při řešení skutečných problémů, které před sebou stále máme.

Nicméně (leden 2008)...

Starostka Samková veřejnosti přeložila názor Mgr. Ivana Chytila (ze dne 7.1.2008) podle kterého jednací řád vyhovuje právu občana vyjádřit svá stanoviska v záležitostech, která se ho týkají.
Na tomto názoru starostka Samková následně založila svou odmítavou odpověď Občanskému sdružení Čakovice 2007 ze dne 21.7.2008 s tím, že jednací řád tedy má být v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.


Občanské sdružení Čakovice 2007 a partnerské OS Třeboradice byli tímto přinuceni přistoupit k podání stížností na protiprávnost jednacího řádu dalším složkám jako obranu proti porušení základních občanských práv současným zastupitelstvem MČ Čakovice.


Další pokračování této závažné kauzy uvádíme zde .
Poslední úprava: 14.10.2008
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1317513
Náhodný obrázek
baumit 005.jpg