Domovská stránka arrow Oficiální dokumenty OS arrow Dokument OS č. 04/2007 k ÚZEMNÍMU PLÁNU PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

Dokument OS č. 04/2007 k ÚZEMNÍMU PLÁNU PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
31.10.2007
Moderní ekonomické a sociologické přístupy pro hodnocení životní úrovně lidské společnosti již nejsou úzce zaměřeny na parametry hrubé průmyslové výroby, dosažených finančních zisků a úrovně materiální spotřeby, ale též na parametry zachovalosti životního prostředí a lidského fyzického a duševního zdraví. Životním zájmem vyspělého člověka není zahltit se materiální spotřebou, ale získat bohatství kvalitního životního prostředí a užívat tyto hodnoty v dobrém zdravotním stavu.

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, podalo Občanské sdružení Čakovice 2007 podněty a požadavky pro tvorbu nového územního plánu pro hlavní město Prahu.

Snahou Občanského sdružení Čakovice 2007 je zastavit zhoršování životního prostředí v naší městské části. Nechceme pouze pasivně přihlížet trvalému úbytku veřejné zeleně a nárůstu znečištění našeho prostředí exhalacemi, hlukem a prašností neúměrnou dopravní zatížeností a průmyslovou výrobou. Za velmi závažné považujeme množství a stav jak registrovaných velkých skládek (Ďáblice, Miškovice, Veleň, Brázdim aj.), tak řady černých skládek. Za kritický považujeme stav zamoření spodních vod celého území Čakovic, které je nejrozsáhlejší v celém regionu. Velmi negativní vliv má rozsáhlá plošná přeměna orné půdy pro bytovou a průmyslovou výstavbu. Nekoncepční hromadná bytová výstavba se projevuje negativními vlivy na dostupnost prvků občanské vybavenosti a na celkovou kvalitu života nových i stávajících obyvatel městské části. Chybí naopak jakákoli kompenzační či ochranná opatření, např. budování klidových zón, nových území sloužících pro veřejnou rekreaci a odpočinek obyvatel. Zanikly spojovací koridory mezi obcemi pro pěší, zcela chybí cyklostezky.

Námi zvolení zastupitelé, kterým bylo nyní dáno v našem jménu spolurozhodovat o našich věcech společných a kterých se územní plán především týká, s námi dobře nekomunikují. Neposkytují nám dostatečné informace k tomu, abychom získali jistotu, zda jsou schopni náležitě rozpoznat naše společné priority a zda jsou schopni bránit naše životní prostředí jak z pohledu současného, tak především pro naše budoucí generace. Velmi dobře víme, jakým silným tlakům různých partikulárních zájmů jsou vystaveni.

Nabízíme jim v našem nejvyšším zájmu naši plnou podporu a spolupráci. Náprava jakýchkoli chyb, kterých se dopustíme na životním prostředí je posléze záležitostí nesmírně drahou k nápravě a vysokou cenu za to budeme splácet nejenom my všichni, ale celé příští generace.


Jsme to my, kdo tady v Čakovicích žijeme.

 

Dokument Občanského sdružení Čakovice 2007 č. 04/2007 : Podněty a požadavky pro tvorbu nového územního plánu 2007 pro hlavní město Prahu.

 

Poslední úprava: 28.11.2007
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1317556
Náhodný obrázek
dsc00360.jpg