Domovská stránka arrow Stavby které nás znepokojují

Stavby které nás znepokojují

Jak OS Čakovice 2007 zachránilo naší obci možnost pořádat farmářské trhy

Napsal: Černý Karel
13.09.2010

V Čakovicích na parkovišti v prostoru náměstí Jiřího Berana se jednou týdně ve středu začaly pořádat venkovské trhy.  Dá se zde koupit čerstvá zelenina, pečivo, mléčné a uzenářské výrobky, sirupy a med. Výrobky zde většinou nabízejí sami producenti a je velmi dobré, že nemusí svoje zboží nedůstojně nabízet v prachu podél cest, jak stále ještě vidíme na příjezdech do naší obce a na mnoha silnicích v okolí.

Naše městská část se tím připojila již k asi 40 místům, kde se podobné obnovené trhy již pořádají.

------------------------------------------

Trhy, historický základ prosperity každé společnosti, se tradičně konaly v centrech sídel, tedy na návsích či na náměstích.

Čakovice mají ten problém - a nejen pro pořádání trhů - že zde nevznikl žádný zřetelný centrální městský prostor. Nemáme zde žádné skutečné náměstí. Čakovice jsou tím vlastně jakousi rychle vyrostlou průjezdní vesnicí. 

Prakticky všechny náznaky tvorby takového centrálního prostoru v naší obci, které by vedly k vytvoření skutečného náměstí, až dosud vždy zanikly a tento stav bohužel trvá až do současnosti.

0 Komentáře
Poslední úprava: 25.10.2011
Čtěte více...

V PRAZE PŘIBÝVÁ PRÁZDNÝCH NOVOSTAVEB

Napsal: Černý Karel
16.04.2010

Naši stávající obecní zastupitelé a především starostka Samková se rozhodli  zastavět Čakovice za každou cenu ve  snaze zde vytvořit významnou rezidenční oblast.

V žádném svém předvolebním slibování nicméně starostka Samková dosud nikdy nepřiznala to, že bude zcela bezohledně zastavovat Čakovice  takovým způsobem, že  z obce, kde dosud žilo 4,5 tisíce  obyvatel, bude chtít najednou udělat "okresní město" s 20.000 obyvateli.

Přináší to možná trochu více přerozdělování z celopražského rozpočtu (které jsme  nicméně dosud zcela nikde nezaznamenali), pravděpodobně větší politický význam našim zvoleným zastupitelům a  nepochybně též vřelé uznání ze stany developerů projektů bytových domů.

V době socializmu k přednostem Čakovic patřilo to, že zde nikdo nestavěl paneláky. Teď nám je sem starostka Samková zanesla se všemi negativními jevy, které právě z doby socializmu všichni dobře známe.

Tento nekoncepční a chaotický růst je provázen naprostým zanedbáním péče o rozvoj městské infrastruktury a služeb, denně zablokovanou dopravou, úbytkem veřejně přístupné zeleně, zanedbanou péčí o veřejné prostory pro sportovní a rekreační vyžití a především hrozivým nárůstem znečištění našeho životního prostředí emisemi, prachem a hlukem.

Jak v současnosti vypadají výsledky této urputné snahy?

14.4.2010 Lidové noviny, internetová média

Podle zveřejněného průzkumu, který provedla developerská společ­nost Ekospol, zeje v současnosti v hlavním měs­tě prázdnotou přes 2.300 dostavě­ných nových bytů. To představu­je zhruba 20% "nevyprodanost" ze současné nabídky již hotových developer­ských projektů. Přitom došlo k me­ziročnímu propadu objemu prode­jů dokončených bytů v Praze o 43%.

Nejvíce prázdných dokončených bytů evi­duje podle zmíněné analýzy městský ob­vod Praha 9 (celá čtvrtina nabídky z celé Prahy), zejména v oblasti Čakovic, ve Vysočanech a na Jarově. Čísla odpovídají asi 575 dosud neprodaných hotových bytů v těchto lokalitách.

Dru­hé nejhorší výsledky má Praha 5 (21% neprodaných dokončených bytů) v oblastech již dříve značně znehodnocenými hromadnými panelákovými výstavbami ve Zličíně a ve Stodůlkách.

Mnoho neprodaných bytů registruje také Praha 4 a Pra­ha 10 (shodně 14 procent).

0 Komentáře
Poslední úprava: 16.04.2010

Sídliště "U zámeckého parku"?

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
25.10.2008
Sídliště „U zámeckého parku“ nebo „Mezi Baumitem a betonárkou s drtičkou“ či „Mezi dvěma rušnými silnicemi“  - jak se nakonec bude jmenovat???


Hlavním kritériem a ukazatelem pro rozvoj naší MČ Čakovice je pouze co největší počet bydlících obyvatel. „URBANISTIKA“ a  „UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ“ jsou pojmy, kterými se vůbec nikdo nezabývá.


V Čakovicích  vyrostla první část velkého sídliště, které má lákavý název „U zámeckého parku“. Do naší městské části přibylo mnoho podnájemníků, ale také občanů, kteří si byt koupili do osobního vlastnictví,  domnívajíc se, že v zeleni. Prudký nárůst obyvatel v naší obci a v jejím okolí, způsobuje vážné  dopravní problémy. Neprůjezdnost v Cukrovarské ulici a pomalé popojíždění v ulici Tupolevově v Letňanech je na denním pořádku. Páteřní komunikace v naší MČ nejsou na takový nárůst obyvatel nijak připraveny. S každou další výstavbou se zhoršuje naše životní prostředí, hlavně v okolí průjezdných silnic. Namísto vysazení větších souvislých ploch zeleně okolo sídliště se budou stavět další a další obytné domy a na severozápad od sídliště vybuduje firma LB IMMO betonárku s drtičkou betonu.
0 Komentáře
Poslední úprava: 05.07.2012
Čtěte více...

KAŽDÝ Z NÁS ZAPLATIL 2.500 KČ

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
19.10.2008
 
Každý z nás zaplatil za nepotřebné manipulační plochy 2.500 Kč
a to jen záloha na to, co přijde potom ...
 
Na zasedání zastupitelstva MČ Čakovice dne 24.9.2008 byl rozhodující většinou našich zvolených zastupitelů schválen nákup některých nepropojených pozemků v areálu bývalého cukrovaru a v jeho okolí v současnosti evidovaných jako manipulační plochy za 16.200.000 Kč od soukromé firmy LB IMMO.
 
Každého z nás v Čakovicích tato koupě stála 2.500 Kč a to včetně kojenců a důchodců a zadlužili jsme si tím náš obecní rozpočet na další 4 roky dopředu.
 
Přestože v pestrobarevném měsíčníku „U nás" (v Čakovicích jsou nám předkládány většinou celkem nepodstatné informace, s touto důležitou informací jsme nebyli nijak seznámeni tak, abychom se k ní mohli předem svobodně vyjádřit nebo třeba i poznat, že ona investice je pro nás může být skutečně v něčem přínosná.
0 Komentáře
Poslední úprava: 01.07.2010
Čtěte více...

Obytný soubor „Rezidence Čakovic“

Napsal: Zastěrová Daniela
26.11.2007
Čtyři vysoké obytné domy, místo bývalých jeslí a mateřské školky AVIA .
0 Komentáře
Poslední úprava: 25.03.2008
Čtěte více...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Výsledek 10 - 16 z 16
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1257885
Náhodný obrázek
DSC00378.jpg