Domovská stránka arrow Doprava arrow Silnice v Čakovicích

Silnice v Čakovicích

Zvyšování počtu obyvatel je údajně výhodné (=bohatší obec).

Příspěvek od OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
13.10.2008

 

Ke stanovisku Komise pro dopravu MČ Čakovice k žádostem do osmé vlny změn stávajícího územního hl.m. Prahy z června 2008.


Díky neskrývané touze naší současné starostky Samkové a rady MČ Čakovice po bezpodmínečném zvyšování počtu obyvatel a průmyslových podniků v naší naší obci a jej podporujícím intenzivním stavebním rozvojem, a zároveň s povýtce mlčícím souhlasem našich zvolených zastupitelů, čeká nás pravděpodobně v Čakovicích v nejbližší době další neplánovaný chaotický stavební rozvoj.

Naše současná samospráva nám bohužel nedává absolutně žádné záruky k tomu, aby tento neřízený boom dostal nějaký rozumný rámec.

Je zde pravděpodobně jen ona prvoplánová představa ve smyslu „více obyvatel = více dotačních peněz“ a na druhé straně celkem jednoduchá úvaha developerů typu „více výjimek z platného územního plánu = více povolení stavět = větší zisky“ v území, které dosud v Čakovicích z jejich pohledu „leží ladem“.

Tuto vzájemnou kombinaci dvou partikulárních zájmů považujeme za skutečně značné riziko pro další zdravý rozvoj naší obce. Můžeme jenom věřit, že tyto tendence jsou „jen“ zájmově souběžné, ale nikoli a jakkoli přímo vzájemně propojené.

Tlaky na změnu určení v územním plánu jsou přirozeně veliké: je základním životním projevem developerů tyto tlaky vytvářet. Na druhé straně naši zvolení zastupitelé byli do svých funkcí námi voliči vybráni, aby těmto tlakům rozumně čelili v zájmu nás všech, kteří zde v Čakovicích žijeme.

V této souvislosti nás zaujalo věcné stanovisko Komise pro dopravu MČ Čakovice vydané k žádostem do osmé vlny změn stávajícího územního plánu hl.m. Prahy a prezentované na ZMC 26.6.2008 (zveřejňujeme jej zde).

Při obecné minimální informovanosti občanů v Čakovicích o skutečně závažných záležitostech nevíme, jak s tímto významným materiálem Rada MČ a starostka Samková dále pracují.

Chybí nám dokonce jejich základní vyjádření, zda se tímto osvíceným stanoviskem budou ve svých krocích při jednáních nad intenzivními snahami o změny územního plánu u nás v Čakovicích vůbec řídit.

0 Komentáře
Poslední úprava: 13.10.2008
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1317580
Náhodný obrázek
dsc00359.jpg