Domovská stránka arrow Doprava arrow Dálniční okruh

Dálniční okruh

Silniční okruh kolem Prahy (a Městské části Čakovice)

Příspěvek od Ing. David Rezek
25.01.2012


V bezprostřední blízkosti Miškovic a Třeboradic se má v relativně blízké budoucnosti stavět severovýchodní část pražského silniční okruhu, která bude přímo napojena na českou dálniční soustavu. Měla by sloužit k vyvedení průjezdní dopravy ze severozápadních Čech (resp. severozápadní Evropy) dále na jihovýchod (resp. dále do jihovýchodní Evropy).

 

V současné době se vytváří platforma, na základě které se plánovaným dálničním okruhem (severní SOKP) přímo dotčené pražské městské části snaží vyvážit a racionalizovat vzájemný poměr mezi potřebou zlepšení (zkapacitnění) dopravní obslužnosti v severovýchodní části Prahy spolu se zájmy ochrany životního prostředí a životních podmínek obyvatel dotčených touto plánovanou stavbou.

 

Tuto platformu v současnosti představují starostové většiny (11) pražských městských částí z oblasti plánovaného SOKP.

 

MČ Čakovice se k této iniciativě nepřipojila, přestože je jedna z těch, kolem které plánovaná dálnice má procházet v bezprostřední blízkosti a vytvářet zde dokonce několik problematických míst.

 

Protože v současnosti v naší MČ není k dispozici žádný zdroj pro získání objektivních informací o SOPK a protože zde dosud nevznikla věcná debata k tomuto významnému tématu, které přitom bezprostředně ovlivní kvalitu života v naší obci na několik generací dopředu, rozhodli jsme se tímto na našich webových stránkách tuto informační platformu vytvořit.


Fakta:

Územní plán hl. m. Prahy (UPn) definoval do katastru Městské části Praha-Čakovice (MČČ) trasu severní části silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), stavbu 520. Tento úsek SOKP začíná v křížení dálnice D8 u obce Březiněves a končí v křížení s R10 za Satalicemi.
Celková délka úseku je 13.15 km, návrhová rychlost komunikace je 100 km/hod. Počítáno je s vybudováním 5-ti mimoúrovňových křižovatek, 8-mi mosty v úseku a v neposlední řadě s celkem 25-ti přemostěními SOKP v trase křížení s místními komunikacemi.

0 Komentáře
Poslední úprava: 09.02.2012
Čtěte více...

Připomínka OS k dálničnímu okruhu

Napsal: Zastěrová Daniela
26.06.2011
Původně MO (městský okruh) je v návrhu ÚPn Magistrátu Prahy plánován již několik desítek let a je veden okrajovými MČ – u nás Třeboradicemi a Miškovicemi (SOKP520). Není to tedy okruh okolo Prahy, ale okruh Prahou. Byl navržen v době, kdy jsme byli izolováni od vyspělé Evropy a na silnicích byl (ve srovnání s dneškem) minimální provoz. Pro účely hlavního města by byl projekt zřejmě v době návrhu dostatečný.
0 Komentáře
Poslední úprava: 24.08.2011
Čtěte více...

Silniční okruh v Běchovicích

Napsal: Radim Zástěra
15.12.2009

Úřad ignoroval hluk. Praze hrozí, že okruh nebude včas

Praha - Při plánování stavby jedné z nejsledovanějších dálnic v zemi - okruhu kolem Prahy - narazily úřady na vážný problém. Obyvatelé 120 domů v Běchovicích na východních okraji hlavního města měli být kvůli nové autostrádě vystaveni nadměrnému a zdraví škodlivému hluku.

Celý článek...

0 Komentáře
Poslední úprava: 26.06.2011
Oficiálni dokumenty OS
Oficiální dokumenty OS Plánovaná setkání OS
Vaše fórum
Vstupte zde je otevřeno!
Střípky z naší historie
Vstupte zde je otevřeno!
Statistiky
Návštěvníci: 1317578
Náhodný obrázek
DSC00381.jpg